Smíchov City – Jak bude vypadat nová pražská čtvrť?

Oblast bývalého nákladového nádraží na Smíchově se dočká přestavby, která bude patřit mezi jedny z největších v Česku v tomto desetiletí. Nevyužívaná oblast o rozloze zhruba 20 hektarů projde změnou, která jí opět začlení do městského života a vytvoří z ní jednu z nejlukrativnějších pražských čtvrtí. Jak bude vypadat?

Vítězný návrh od kanceláře Kuba & Pilař architekti vzešel z architektonické soutěže, kterou vyhlásil IPR a společnost Smíchov Station Development. Společně s nimi na projektu bude pracovat vícero architektonických studií, díky kterým je zajištěna různorodost a vícero pohledů na danou problematiku. Návrhy vycházejí z hmotové urbanistické studie, kterou zpracovali architekti z ateliéru A69.

V nové čtvrti tak vznikne nové bydlení pro 3300 obyvatel, místo pro zhruba 9000 pracovních míst v administrativních budovách, které se budou rozprostírat na ploše 190 000 m2. Součástí areálu budou dále podzemní garáže, parkoviště, prostory pro nakupování a služby.

Model první etapy

Tvůrci urbanistické studie mysleli velkou měrou na zlepšení dopravní situace, která v současné situace na Smíchově není ideální. Veškeré dálkové a příměstské autobusy změní svou adresu z náměstí Na Knížecí na křižovatku mezi ulicemi Radlická a Dobříšská. Vznikne tímto způsobem jedna z nejkomplexnějších dopravních staveb v Praze a zároveň dojde k přeměně náměstí Na Knížecí na vstupní bránu do komplexu. Náměstí bude propojeno s terminálem velkým bulvárem, který se svojí velikostí můžeme porovnávat například se slavným bulvárem La Rambla v Barceloně. Jedná se o hlavní osu, která nabízí průhled na Pražský hrad a zároveň představuje hlavní tepnu veřejného života. Zde budou umístěny obchody na úrovni parteru. Celý bulvár je navíc doprovázen stromořadím.

Součástí plánovaného komplexu Smíchov City je dále park o výměře 14 000 m2, který se bude nacházet v centrální části areálu. Ten má nahradit sklady a kolejiště, které jsou dnes nepoužívané. Smíchov tak výrazně zezelená a zeleň výraznou měrou přispěje i k lepšímu mikroklima v lokalitě.

Co se týče nových budov, sami autoři připouštějí, že je důležité, aby nová výstavba zapadla co nejlépe do existující zástavby. Stavby budou proto rozděleny do samostatných bloků, které svým měřítkem odpovídají přilehlým činžovním domům. Vnitrobloky budou dále sloužit pro obyvatele jednotlivých domů. Okrajové stavby budou určené pro administrativu a vnitřní budovy naopak pro bydlení. To má logický důvod – administrativní stavby slouží zároveň jako hluková bariéra mezi nejhlučnějšími ulicemi a vnitřní prostor je díky tomu klidnější, což vytváří lepší podmínky pro život. Všechny budovy jsou dále navržené v nízkoenergetickém standardu, díky čemuž budou šetrnější k životnímu prostředí.

Na závěr je třeba říci, že by čtvrť měla zahrnovat kompletní občanskou vybavenost. Počítá se proto s mateřskou školkou, základní školou a obchodním centrem. Co není součástí Smíchov City, by mělo být dostupné buď pěšky, nebo pár zastávek městskou hromadnou dopravou. Smíchov se tak zařadí vedle další vybavené pražské čtvrti, jako jsou Dejvice, Holešovice, Žižkov, nebo Karlín.

Hnutí pro Prahu 11: k smíchu nebo pláči?

K zastupitelům z řad Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) mám mnoho výhrad, jedno se jim ale musí nechat: člověk se s nimi nenudí. Škála emocí, které vzbuzují, je totiž skutečně pestrá. Krátká paměť členů HPP11, schopných změnit na povel názor o 180 stupňů, vyvolává pravidelně salvy smíchu. Jindy zůstává jen čirá bezmoc, když se „kolegové“ rozhodnou blokovat jednání zastupitelstva procedurálními průtahy a nesmyslnými návrhy až do pozdních nočních hodin.

Více…

Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy podporuje carsharing

Moderní doba přináší moderní řešení. Jedním z nich je i carsharing. Magistrátu hl. m. Prahy se podařilo ve spolupráci s Asociací českého carsharingu po dvouleté práci dokončit webové stránky, které umožňují využívat carsharing na území hlavního města. Více…

Revitalizace sídliště Vybíralka pokračuje

Sídliště Vybíralka je známé jako pilotní projekt, na kterém chce Hlavní město Praha demonstrovat svůj novodobý přístup k panelovým obytným souborům, které tu máme jako pozůstatek minulého režimu. Revitalizace proto poukazuje na směr, jakým by se měla vyvíjet modernizace většiny panelových sídlišť tak, aby vyhovovala současným podmínkám na život.

Více…

Čí zájmy hájí Hnutí pro Prahu 11? Přece Běchovic!

Kdo sleduje práci zastupitelů z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), je zřejmě stejně jako já už delší dobu zmatený. Od hnutí s tak výmluvným názvem jsem přece jen čekal, že mu budou odpovídat i politické kroky jeho reprezentantů. Marně. Místo snahy o ochranu zájmů jihoměstských občanů jsem u zastupitelů z HPP11 viděl poslední roky trend zcela opačný.

Zářným příkladem za všechny je téma dopravní stavby 511, díky níž by došlo k odklonu kamionové dopravy mimo Jižní Město a výraznému zlepšení životních podmínek místních obyvatel. Proti záměru, který měl jednoznačnou podporu zastupitelů i občanů jedenácté městské části, se ještě z pozice starosty za HPP11 postavil Jiří Štyler a realizaci stavby zablokoval. Sice tak obětoval zdraví desítek tisíc lidí, kteří jsou denně vystaveni škodlivým účinkům zplodin z kamionové dopravy, ale jistě sledoval nějaký ušlechtilejší cíl. Nebo ne? 

Důvody jeho jednání jsem bohužel zjistil až tento týden v rámci diskuse na zasedání Komise pro strategické územní plánování, jejímž jsem členem. Zastupitelka za HPP11 Kateřina Zelenková zde všem přítomným vysvětlila, že přece hájí zájmy obyvatel Běchovic a striktní dodržování předpisů považuje za důležitější než zdraví lidí na Praze 11. Otevřenost jejího prohlášení mě sice překvapila, ale bylo jen otázkou času, kdy HPP11 přizná absolutní nezájem o občany, jejichž vůli má respektovat. Nešlo si ho totiž nevšimnout.

K otázce dostavby části Městského okruhu v trase 511 tak komise nakonec přijala následující usnesení: „Jako poradní orgán rady naší městské části komise doporučuje, aby rada MČ Praha 11 opakovaně vyjádřila podporu urychlené dostavbě Městského okruhu v trase 511 a hájila tak zájmy občanů MČ Praha 11. Pan senátor Kos, který byl zvolen do Senátu občany Prahy 11, svými vyjádřeními v médiích zájmy občanů Prahy 11 nehájí a komise proto radě městské části doporučuje se od nich distancovat.“

Kéž by si i zastupitelé z HPP11 vzali k srdci pár doporučení: třeba začít se konečně starat především o ty, kdo jim do zastupitelstva svými hlasy pomohli…

Praha 11 bez kamionů? Kvůli Jiřímu Štylerovi si dalších pár let počkáme

Bývalý jihoměstský starosta Jiří Štyler se během svého působení na radnici proslavil mnoha husarskými kousky. Některé jsou k smíchu, jiné bohužel k pláči. Mezi smutné počiny Jiřího Štylera, na které budou občané Prahy 11 doplácet ještě několik let, patří i zablokování dostavby Pražského okruhu.

Více…

Na obnově Karlova náměstí se bude podílet pět týmů z Čech a ze zahraničí

Karlovo náměstí je jedno z největších a nejdůležitějších veřejných prostranství v celé pražské metropoli, kde se kromě parku a univerzity nachází i dopravní uzel v podobně automobilové, tramvajové a autobusové dopravy a metra. Toto náměstí je dnes ale ve zbídačeném stavu, nicméně již v následujícím roce může být představena vítězná studie na jeho rekonstrukci, která vzejde z architektonické soutěže. Více…

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 bylo napínavější než ty nejlepší detektivky. Nepřeháním.

Přestože bylo na program toho minulého zařazeno hned několik bodů z pera místopředsedy Hnutí pro Prahu 11 (HPP) Ing. Ladislava Kose, právě kvůli zamítavým hlasům zastupitelů z řad HPP nakonec program schválen nebyl.

Více…

Smíchov City – jaká je historie místa, které se hodlá stát nejmodernější pražskou čtvrtí?

Od roku 2018 se v areálu Smíchovského nákladového nádraží začne pracovat na projektu, který má potenciál stát se díky svému umístění novodobým moderním centrem Smíchova. Areál je ze severu ohraničen autobusovým nádražím Na Knížecí a táhne se něco kolem dvou kilometrů až na jih podél ulic Nádražní, Dobříšská a Radlická. Co můžeme tedy čekat od tohoto megalomanského projektu, který na ploše téměř 220 000 m2 výraznou měrou zasáhne do celkového obrazu Prahy? Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…