Praha bude další rozvoj ekonomického systému GORDIC soutěžit, z velké části se tím zbavuje letité závislosti na jednom dodavateli

Na problémy kolem software Gordic jsem upozorňoval v mnoha článcích už před volbami. Konečně se podařilo najít cestu jak informační systém pro Prahu a městské části…