Poslední letošní zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 bylo napínavější než ty nejlepší detektivky. Nepřeháním.

Přestože bylo na program toho minulého zařazeno hned několik bodů z pera místopředsedy Hnutí pro Prahu 11 (HPP) Ing. Ladislava Kose, právě kvůli zamítavým hlasům zastupitelů z řad HPP nakonec program schválen nebyl.

Nejenže tak kvůli rozmarům HPP přišla Praha 11 o několik desítek tisíc za zbytečný pronájem sálu, občerstvení a technické zabezpečení průběhu jednání, navíc bylo nutné najít urychleně nový termín zasedání a volné prostory, kde by mohlo proběhnout. To se nakonec podařilo, ovšem s časovým omezením: sál jsme získali k dispozici pouze na pět a půl hodiny, jinak byl obsazený. Že je to na pár bodů až dost? Ne, pokud o nich rozhodují i kolegové z HPP.
Obstrukce, v nichž excelují, nebraly konce: sáhodlouhé senátorské příspěvky Ing. Kose (zřejmě z principu vždy mimo diskutované téma) střídaly nesmyslné podněty, návrhy na obědovou pauzu a osobní urážky. Snaha zopakovat oblíbenou taktiku a jednání Zastupitelstva zablokovat, aby se nestihl schválit program, byla víc než zjevná. Jenže tentokrát nešlo jen o hrozbu, že Praha 11 kvůli HPP znovu přijde o téměř 80 tisíc, které činí náklady spojené s bezvýsledným zasedáním.
Na program bylo zařazeno i rozpočtové opatření ohledně převodu nedočerpaných prostředků roku 2017 do fondu rezerv a rozvoje městské části. Pokud by opatření schváleno nebylo, až do poloviny příštího roku by v rozpočtu Prahy 11 chybělo skoro 61 milionů na krytí potřebných výdajů. Nedostalo by se tak například na plánované opravy schodišť, rekonstrukci pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu, jarní příměstské tábory, vybudování několika nových parků, revitalizaci dětských hřišť a sportovišť, rekonstrukci objektu domu seniorů a ošetřovatelského centra Janouchova nebo nákup hasičského vozu. 
Jediný výsledek, který by tak strategie HPP v případě úspěchu měla, by spočíval v zastavení rozvoje Jižního Města. Smutná představa. Nepřijde mi fér, aby občané byli takovým způsobem trestáni za to, koho si zvolili za své zástupce. Rozhodl jsem se proto udělat vše, aby byl navržený program projednán a zmíněné rozpočtové opatření schváleno. Jsem rád, že se mi podařilo oba cíle splnit, byť za cenu některých kontroverzních kroků – ukončení diskuse nebo stažení pár bodů. Praha 11 mi za to prostě stojí. 

Napište komentář