Praha 11 by z projektu Areálu ledových sportů měla odejít a ponechat si pouze „kontrolní akcii“

Projekt výstavby Areálu ledových sportů provází spousta zklamání, opakované nedodržení dohod a smluvních ujednání ze strany partnera projektu. Vzájemná důvěra byla narušena a to se…