Pro tisk Balíčku okamžité pomoci pro Pražany se kolegyni Martě Gellové podařilo zajistit velmi širokou shodu. Když se blíží volby, i Piráti a Praha Sobě se rádi připojují k návrhům hnutí ANO pro pomoc Pražanům, které dříve arogantně přehlíželi nebo odmítali. 👏
Prosadili jsme pomoc potřebným Pražanům, konkrétně rodinám s dětmi, seniorům, ale i ostatním ohroženým skupinám. Na magistrátu vznikne neprodleně konzultační skupina složená z odborníků z praxe, kteří s ohroženými skupinami denně pracují a znají jejich reálné potřeby. Do června by tato skupina měla vytvořit soubor opatření, která doporučí zastupitelstvu ke schválení.
👏😍 PRAŽSKÉ ANO PROSADILO POMOC PRAŽSKÝM RODIČŮM, DOMÁCNOSTEM A SENIORŮM 👏😍
Na květnovém jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy se zastupitelskému klubu ANO podařilo prosadit materiál, který povede k pomoci potřebným Pražanům, konkrétně rodinám s dětmi, seniorům, ale i ostatním ohroženým skupinám. Na magistrátu vznikne neprodleně konzultační skupina složená z odborníků z praxe, kteří s ohroženými skupinami denně pracují a znají jejich reálné potřeby. Do června by tato skupina měla vytvořit soubor opatření, která doporučí zastupitelstvu ke schválení.
Hnutí ANO se už od začátku roku snaží donutit koalici v čele s primátorem Hřibem, aby řešila situaci týkající se chudobou ohrožených skupin Pražanů. Zastupitelka Marta Gellová dnes po dohodě s ostatními zastupitelskými kluby předložila společně se zástupci všech politických klubů zastoupených v ZHMP tisk, který povede ke smysluplné pomoci ohroženým skupinám ve spolupráci s odborníky.
„Jsem šťastná, že moje snaha pomoci potřebným byla konečně vyslyšena. Mohlo to být sice už v únoru, ale jsem vděčná, že se to vůbec podařilo. Pevně věřím, že až se tady za tři týdny sejdeme, schválíme už nějakou konkrétní pomoc, která ohroženým skupinám obyvatel v těchto nelehkých časech pomůže,“ říká Marta Gellová.
Magistrát dostal za úkol vytvořit konzultační skupinu složenou se zástupců všech relevantních organizací a institucí zabývající se denně v praxi pomoci lidem ve finanční nouzi, například neziskové organizace jako Women for Women, Člověk v tísni, zástupci škol a školek, domovů pro seniory OSPOD, zástupci městských částí a mnozí další. Součástí schváleného materiálu byl také soubor navržených opatření ze strany zastupitelů, který má pracovní skupina vyhodnotit a případně doporučit ke schválení.
„Dlouhou dobu se pohybuji v sociální oblasti, takže vím, jak to nyní mají rodiče nebo senioři těžké. Proto ale také vím, jak je důležité, aby se na vytvoření pomoci vždy podíleli odborníci z praxe. Často se stává, že dobře míněná pomoc ze strany politiků občas přijde vniveč, protože v praxi jejich opatření nefungují. Založení konzultační skupiny tedy jediným správným krokem.“ dodává Patrik Nacher, jako spolupředkladatel tisku.