Swapování v otázkách majetkoprávního vypořádání mezi městem a státem? (Bytové okénko, XXXIII.)

Milí Pražané, trendem posledních let je swapování, neboli výměnný obchod. Swapuje se oblečení, swapují se oddenky a semínka okrasných květin nebo deskové hry. Swapování ale…