All posts in Ostatní

Smíchov City – Jak bude vypadat nová pražská čtvrť?

Oblast bývalého nákladového nádraží na Smíchově se dočká přestavby, která bude patřit mezi jedny z největších v Česku v tomto desetiletí. Nevyužívaná oblast o rozloze zhruba 20 hektarů projde změnou, která jí opět začlení do městského života a vytvoří z ní jednu z nejlukrativnějších pražských čtvrtí. Jak bude vypadat?

Vítězný návrh od kanceláře Kuba & Pilař architekti vzešel z architektonické soutěže, kterou vyhlásil IPR a společnost Smíchov Station Development. Společně s nimi na projektu bude pracovat vícero architektonických studií, díky kterým je zajištěna různorodost a vícero pohledů na danou problematiku. Návrhy vycházejí z hmotové urbanistické studie, kterou zpracovali architekti z ateliéru A69.

V nové čtvrti tak vznikne nové bydlení pro 3300 obyvatel, místo pro zhruba 9000 pracovních míst v administrativních budovách, které se budou rozprostírat na ploše 190 000 m2. Součástí areálu budou dále podzemní garáže, parkoviště, prostory pro nakupování a služby.

Model první etapy

Tvůrci urbanistické studie mysleli velkou měrou na zlepšení dopravní situace, která v současné situace na Smíchově není ideální. Veškeré dálkové a příměstské autobusy změní svou adresu z náměstí Na Knížecí na křižovatku mezi ulicemi Radlická a Dobříšská. Vznikne tímto způsobem jedna z nejkomplexnějších dopravních staveb v Praze a zároveň dojde k přeměně náměstí Na Knížecí na vstupní bránu do komplexu. Náměstí bude propojeno s terminálem velkým bulvárem, který se svojí velikostí můžeme porovnávat například se slavným bulvárem La Rambla v Barceloně. Jedná se o hlavní osu, která nabízí průhled na Pražský hrad a zároveň představuje hlavní tepnu veřejného života. Zde budou umístěny obchody na úrovni parteru. Celý bulvár je navíc doprovázen stromořadím.

Součástí plánovaného komplexu Smíchov City je dále park o výměře 14 000 m2, který se bude nacházet v centrální části areálu. Ten má nahradit sklady a kolejiště, které jsou dnes nepoužívané. Smíchov tak výrazně zezelená a zeleň výraznou měrou přispěje i k lepšímu mikroklima v lokalitě.

Co se týče nových budov, sami autoři připouštějí, že je důležité, aby nová výstavba zapadla co nejlépe do existující zástavby. Stavby budou proto rozděleny do samostatných bloků, které svým měřítkem odpovídají přilehlým činžovním domům. Vnitrobloky budou dále sloužit pro obyvatele jednotlivých domů. Okrajové stavby budou určené pro administrativu a vnitřní budovy naopak pro bydlení. To má logický důvod – administrativní stavby slouží zároveň jako hluková bariéra mezi nejhlučnějšími ulicemi a vnitřní prostor je díky tomu klidnější, což vytváří lepší podmínky pro život. Všechny budovy jsou dále navržené v nízkoenergetickém standardu, díky čemuž budou šetrnější k životnímu prostředí.

Na závěr je třeba říci, že by čtvrť měla zahrnovat kompletní občanskou vybavenost. Počítá se proto s mateřskou školkou, základní školou a obchodním centrem. Co není součástí Smíchov City, by mělo být dostupné buď pěšky, nebo pár zastávek městskou hromadnou dopravou. Smíchov se tak zařadí vedle další vybavené pražské čtvrti, jako jsou Dejvice, Holešovice, Žižkov, nebo Karlín.

Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy podporuje carsharing

Moderní doba přináší moderní řešení. Jedním z nich je i carsharing. Magistrátu hl. m. Prahy se podařilo ve spolupráci s Asociací českého carsharingu po dvouleté práci dokončit webové stránky, které umožňují využívat carsharing na území hlavního města. Více…

Na obnově Karlova náměstí se bude podílet pět týmů z Čech a ze zahraničí

Karlovo náměstí je jedno z největších a nejdůležitějších veřejných prostranství v celé pražské metropoli, kde se kromě parku a univerzity nachází i dopravní uzel v podobně automobilové, tramvajové a autobusové dopravy a metra. Toto náměstí je dnes ale ve zbídačeném stavu, nicméně již v následujícím roce může být představena vítězná studie na jeho rekonstrukci, která vzejde z architektonické soutěže. Více…

Smíchov City – jaká je historie místa, které se hodlá stát nejmodernější pražskou čtvrtí?

Od roku 2018 se v areálu Smíchovského nákladového nádraží začne pracovat na projektu, který má potenciál stát se díky svému umístění novodobým moderním centrem Smíchova. Areál je ze severu ohraničen autobusovým nádražím Na Knížecí a táhne se něco kolem dvou kilometrů až na jih podél ulic Nádražní, Dobříšská a Radlická. Co můžeme tedy čekat od tohoto megalomanského projektu, který na ploše téměř 220 000 m2 výraznou měrou zasáhne do celkového obrazu Prahy? Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Jiná sídliště v Praze – Solidarita

V minulém článku jsem se zabýval Jihozápadním Městem, což je pražské sídliště, které vzniklo jako jedno z posledních a představuje tzv. krásnou postmoderní éru socialistické výstavby. To, i přes ideologický nátlak systému, má bezpochyby své kvality a průlomové myšlenky. Nicméně cesta k velkým panelovým sídlištím začala již v padesátých letech minulého století ve Strašnicích, kde se zakládal v té době průlomový obytný soubor – sídliště Solidarita. Více…

Jiná sídliště v Praze – Jihozápadní Město

Přestože Jižní Město patří mezi největší panelová sídliště nejen v Praze, ale i v České republice, není jediné. Už jen v Praze můžeme najít další panelové komplexy, které si svojí velikostí nezadají s legendárním Jižákem. Jedním z nich je Jihozápadní Město, oblast spadající pod Prahu 13. Více…

Praha otevírá Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

V areálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy byla otevřena nová část budovy, která slouží lepší osvětě o budoucí podobě hlavní české metropole. CAMP budou moct využívat nejen architekti, investoři a politici, bude k dispozici každému, kdo bude potřebovat informace o stavu Prahy, jak už současném, tak i budoucím. Více…

Po letních prázdninách je již známa nová podoba laviček pro Prahu

Praha hledá novou podobu městského mobiliáře, tj. lavičky, odpadkové koše a stojany na kola již pár let. Na začátku prázdnin jsem Vás informoval o tom, že byla vyhlášena soutěž na nový městský mobiliář. Ta vynesla tři finalisty, jejichž vítěz byl vyhlášen 24. října. Více…

Jak se mění přístup k panelovým sídlištím podle studie sídliště Vybíralky?

Kolem 40% obyvatel Prahy žije na panelových sídlištích, která jsou pozůstatkem socialistického způsobu bydlení z dob minulého režimu. Dnešní paneláky ale již stárnou a přestávají stačit současným požadavkům. Praha si toho je naštěstí vědoma, a proto dříve v tomto roce představila studii na rekonstrukci vnitrobloku Vybíralova, který  zároveň slouží jako pilotní projekt v této problematice. Více…