Milí sousedé, mám velkou radost, že se s vámi tentokrát mohu podělit o fotografie vzorové ubytovací jednotky, kterou jsme právě dokončili v budově bývalé ubytovny Sandra. Rekonstrukce objektu pokročila zase o pěkný kus dopředu a vy si tak můžete prohlédnout, jak bude zhruba za rok vypadat bydlení v Nové Sandře.

 

Ubytovací komplex Sandra je panelový dům z roku 1984 s konstrukčním systémem železobetonových panelových stěn a stropů od 1. až po 20. patro. Stropní konstrukce jsou v jednom směru pnuté a provázané se stěnovými konstrukcemi. Probíhající rekonstrukce je tím značně prostorově limitována a zároveň zde musíme postupovat se stejnou pečlivostí jako při jakékoliv jiné rekonstrukci panelové výstavby z 80. let. Před zahájením vlastních bouracích prací tak byla například navržena a provedena demontáž a likvidace určených konstrukčních prvků s obsahem azbestu.

 

Cílem naší městské části je pozvednout zastaralý standart ubytování z minulého režimu na úroveň odpovídající 21. století. Vzhledem k tomu, že i prostorové nároky na bydlení byly dřív jiné než dnes, vznikne nyní na jednotlivých podlažích širší nabídka velikostí ubytovacích jednotek 2+kk, 3+kk a 4+kk. Stále však půjde o sociální bydlení, čemuž odpovídá navržené vybavení. Do 20. patra jsou pak naprojektovány dvě velkorysé ubytovací jednotky o velikosti 3+kk a 4+kk, u kterých počítáme s běžným komerčním pronájmem. Vzhledem ke krásnému výhledu věříme, že bude o bydlení v těchto střešních jednotkách velký zájem a vyšší nájemné z nich umožní o to více dotovat sociální bydlení v nižších patrech budovy.

 

V těch chceme nabídnout bydlení v dobré kvalitě a za rozumné nájemné několika skupinám obyvatelstva, které potřebují největší podporu ze strany státu či samosprávy. Jedná se o:

  • seniory ve věku 75+
  • mladé rodiny, které se snaží osamostatnit od rodičů
  • zaměstnance veřejného sektoru (zdravotní sestřičky, hasiče, policisty, učitele nebo zaměstnance úřadu městské části)

 

Abychom v tomto ohledu dokázali zmíněným skupinám obyvatel pomoct co nejvíce, nechali jsme zpracovat analýzu, z níž vyplývá konkrétní doporučení na složení ubytovacích jednotek. Podle ní by tři pětiny bytového fondu objektu Sandra, tj. 104 jednotek, mělo připadnout na zvýhodněné komerční bydlení s jistou mírou podpory mladých rodin do 35 let věku. Mezi žadateli by mohli být jak bezdětní mladí, tak páry s dětmi. Jedna pětina bytových jednotek, tj. 35, by byla využita pro seniorské bydlení. Desetina bytového fondu Sandry by sloužila veřejnému zájmu, celkem 18 jednotek různých dispozic by tedy bylo pronajato zaměstnancům veřejného sektoru. Zbývající desetina ubytovacích jednotek, tj. 17, by byla určena sociálně potřebným – například dětem z dětských domovů, které dospěly a snaží se postavit na vlastní nohy.

 

Toto rozdělení umožní pokrýt bytové potřeby jednotlivých cílových skupin a zároveň zachovat ekonomickou životaschopnost projektu. Nejmenší jednotky pronajímané za nejnižší, téměř symbolické nájemné budou v rámci dotovaného bydlení sloužit seniorům a sociálně slabým. Větší jednotky budou pronajímány za sice vyšší, ale stále výhodné nájemné, část z nich navíc opět s realizací opodstatněné podpory určité specifické části obyvatelstva.

Chcete vědět víc? Veškeré podrobnosti o projektu najdete na webové stránce www.bydleni-sandra.cz.

 

Ing. Ondřej Prokop

Místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání