❗ Důležité informace k novým opatřením ❗

Milí sousedé,
jak jste už sami dozajista zaregistrovali, vláda v pátek oznámila zavedení nových opatření. Účinnosti nabývají od 1. 3. na dobu 3 týdnů. Sepsal jsem tak pro vás stručný přehled základních informací k opatření týkajících se omezení volného pohybu. Taky v mém příspěvku najdete odkazy na formuláře, které si vytiskněte a mějte u sebe v případě, že se musíte pohybovat mezi okresy!

📍 Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy
▶ V případě cest do zaměstnání v rámci okresu/městských částí není potřeba mít žádný doklad. Stejně tak pokud budete cestovat na nákup, úřad či k lékaři.

▶ Vycházky, běh, venčení psů a podobné aktivity jsou přes den (od 5 do 21 hod) povoleny po celém území obce, nikoliv okresu. Stýkat by se přitom neměly osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

▶ Navštívit své příbuzné není možné ani když bydlí ve stejném okresu, pokud se nejedná o zajištění jejich nezbytných potřeb, zabezpečení nutné péče nebo jejich doprovod k lékaři, apod.

📍 Cestování mimo okres a hl. m. Prahu
▶ V případě cesty do zaměstnání mimo okres svého bydliště se můžete prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení je uvedeno místo výkonu zaměstnání i místo vašeho pobytu.

▶ Alternativou k tomuto potvrzení je pracovní smlouva, zaměstnanecký průkaz, atd. – pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat mezi hranicemi okresů.

▶ Pro cesty na úřady, k lékaři, atd., je třeba mít u sebe vyplněný formulář nebo čestné prohlášení. V něm musí být uvedeno místo, čas a cíl cesty. Využít můžete předtištěný vzor nebo stačí prohlášení napsat rukou. Stále se však musí jednat o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Mezi takové výjimky se řadí například zajištění nezbytné péče o osoby blízké, jejich doprovod k lékaři či na nákup, zajištění dětí v rámci střídavé péče, apod. Pokud tak máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost a cíl vaší cesty, vezměte si ho pro jistotu s sebou.

Odkazy na formuláře najdete na konci článku.

▶ Nákupy jsou možné pouze v rámci svého okresu a nakupovat je možné pouze v nezbytném počtu osob.

▶ Pokud vlastníte chatu/chalupu či jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu/bydliště, je potřeba tam být nejpozději v den nabytí účinnosti nových omezení. Následně je však nutné na místě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti těchto opatření.

Pro kompletní přehled všech současných opatření doporučuji sledovat také web Ministerstva Zdravotnictví.

✅ Níže najdete zmiňované odkazy na formuláře. Využít je můžete pro své následující cesty.
https://www.ondrejprokop.cz/cestne-prohlaseni-vzor/
https://www.ondrejprokop.cz/potvrzeni-zamestnavatele-na…/
https://www.ondrejprokop.cz/formular-pro-cesty-mimo-praci/