Milí sousedé,
dnes si ještě řekneme něco podstatného z posledního Zastupitelstva hl. m. Prahy ohledně loterijní vyhlášky v Praze. Hlavní roli v ní hraje Hana Kordová Marvanová (STAN), která se podle dostupných informací chystá již teď na podzim kandidovat na senátorku za Prahu 11 (a nahradit tak současného senátora Ladislava Kosa). A proto si myslím, že moje zpráva je opravdu důležitá pro všechny naše sousedy z Prahy 11, ale i Prahy 15 a Prahy 22, kam náš senátní obvod přesahuje. Začnu vám vyprávět příběh paní radní. Řekneme si postupně vše, co vím o jejím tříletém působení na pražském magistrátu, kde její práci bedlivě sleduji z opozičních lavic. Dnes začneme zpackanou loterijní vyhláškou.
Jako zastupitel jsem byl absolutně v šoku, když jsem se z novin dozvěděl, že antimonopolní úřad (dále ÚOHS) má výhrady k vyhlášce paní radní Marvanové, kterou jsme jako zastupitelstvo schválili před více než rokem.
Proč?
Paní radní Marvanová opakovaně tvrdila, že text vyhlášky projednala s ÚOHS a tvrdila nám jako zastupitelům, že disponuje jeho kladným vyjádřením.
Už v době projednání jsme měli mnozí pochybnosti o pravdivosti těchto slov paní radní Marvanové.
To z prostého důvodu. Nikdy nám jako zastupitelům, kteří vyhlášku měli schválit, nepředložila jediný písemný dokument o komunikaci s ÚOHS a jak je obecně známo i paní radní Marvanové jako právničce, ústně názor ÚOHS nesděluje.
Uvedla nás zastupitele tedy paní radní Marvanová v omyl? Proč by to dělala?
Když se na dosavadní práci radní pro legislativu Marvanové díváme prizmatem nových informací z médií, promiňte mi to, ale prostě nelze uvěřit, že to celé od počátku nebyl vědomý záměr některých členů Hřibovy koalice ušít vyhlášku na míru výrazně méně regulovanému a velice složitě kontrolovatelného on-line hazardu.
Radní Marvanová (STAN) spolu s Janem Čižinským (Praha Sobě) dokázali přesměrovat miliardy korun tržeb z části trhu, který je pod naprostou kontrolou ministerstva financí, do anonymního prostředí on-line hraní.
Domnívám se podle aktuálních informací v médiích a toho co jsme slyšeli na zastupitelstvu, že tedy nejspíše došlo k usvědčení paní radní ze lhaní celému pražskému zastupitelstvu na samém počátku. Ona se k tomu nepřímo přiznala nechtíc sama během prosincového Zastupitelstva hl. m. Prahy, kdy řekla že nikdy žádné stanovisko ÚOHS neměla. I když nám tehdy tvrdila opak. To je fakt, který se dá dohledat ze záznamu zastupitelstva. Následně se snažila vykrucovat, že stanovisko měla jen ústně, ale jak víme tento úřad ústní stanoviska nedává.
Jaký je tedy výsledek tříletého působení radní pro legislativu v Pražské radě?
Prosazená vyhláška, která je z největší pravděpodobností považována ÚOHS za závadnou!!! Radní pro legislativu, která patrně neříká zastupitelům pravdu, zastírá a vědomě či nevědomě se možná nechává ovlivnit kolegou Čižinským a různými lobbisty při schvalování jí navrženou vyhláškou. Praze z toho hrozí konkrétní finanční postih a to, že se budeme muset regulací hazardu znovu hodiny věnovat a hledat řešení, které už tentokrát hlavnímu městu ÚOHS posvětí.
Jaký je na druhé straně jediný hmatatelný výsledek dosavadního působení radní Marvanové?
‼Miliardy korun v tržbách on-line kasín, ze kterých hl.m. neuvidí ani korunu na straně daňových výnosů. ‼
Jak varuje adiktolog pan Douda – každý si neseme své kasíno v mobilu v kapse a paní radní Marvanová (STAN) s Janem Čižinským (Praha Sobě) si zjevně dali za cíl toto naučit Pražany.
Jedno je ale jasné, řešení ekonomických dopadů vyhlášky, ztráty příjmů města a následků nástupu on-line hraní (které může být patologicky mnohem destruktivnější v sociálně ekonomické oblasti než regulovaný kamenný herní průmysl), bude vše již práce pro jiné vedení města, které musí být mnohem kompetentnější než aktivistická rada primátora Zdeňka Hřiba. Která neměří a rovnou řeže. A ještě při projednávání tvrdí, že „měřila“ a po letech vyjde najevo, že to nebyla pravda a že zastupitele uvedli jednoduše před hlasováním v omyl.
Pro Prahu 11 má současná vyhláška, kterou napadá ÚOHS, celou řadu negativ:
‼ Kasino nově může být kdekoli. Dříve jsme měli možnost jako MČ ovlivnit adresy, kde smějí a nesmějí být. Takže jsme je nepovolovali třeba v okolí škol, nebo prodejen potravin a všude, kde je velký pohyb rizikových osob. Kvůli paní radní Marvanové a její zpackané vyhlášce teď může být kasino všude.
‼ Kvůli zvýhodnění on-line hazardu a heren za hranicemi Prahy, odkud to z Jižního Města není daleko, přijdeme o miliony korun a možnost jakékoli regulace, kontroly nad tímto patologickým jevem. Chybějící miliony korun budou chybět pro dotace na naše sportovní kluby, kroužky pro děti, sociální služby a další. Tedy budeme mít méně peněz pro prevenci proti závislosti a dalším negativním jevům ve společnosti.
‼ Peníze z daňových odvodů od hráčů na Jižním Městě bude čerpat buďto Středočeský kraj nebo budou končit ve státním rozpočtu či nebudou vybrány vůbec u on-line kasín.
A toto je milí přátelé jeden z příběhů, který si budeme teď už pravidelně vyprávět o kandidátce do senátu na Praze 11 Haně Marvanové. Takovou zástupkyni v senátu za Prahu 11 opravdu nechceme!
Níže vám dávám odkazy na média, která to řeší.