Období letních prázdnin je pro většinu škol obdobím, ve kterém probíhají jejich rekonstrukce. Ani letošní prázdniny nejsou v tomto ohledu výjimečné. Tedy vlastně jsou. Letos bylo do rekonstrukcí investováno nejvíce finančních prostředků v historii a to částka 250 milionů korun.

O letních prázdninách bude rekonstruováno více než desítka objektů. Z rozpočtu pražského magistrátu bude vynaloženo miliony korun na vybudování bezbariérových přístupů do budov a jejich zabezpečení. Do jídelen, kuchyní a dílen se pořídí nové vybavení. Také budou opravena sociální zařízení, kotelny a podlahy. Díky těmto inovacím a rekonstrukcím bude studentům škol umožněno kvalitnější vzdělání v modernějších a lépe vybavených budovách, ve který trápí spousty hodin času.

Jedna z největších akcí se uskuteční na Střední průmyslové škole v Třebešíně, kde bude provedena celková rekonstrukce dnes již nevyhovujícího bazénu ze 70. let 20. století. Na tuto akci bude použito přibližně 36 milionů, ze kterých bude pořízena nerezová nádrž a nové technologie. Další větší investicí je rekonstrukce barokního Pálffyho paláce, ve kterém sídlí Pražská konzervatoř. Zde bude udělána nová fasáda a střecha a v hlavním křídle bude opraveno mramorové schodiště.

Toto jsou pouze dvě z mnoha akcí, které se o letošních letních prázdninách uskuteční, a doufám, že v dalších letech bude moci být do oprav školských objektů investováno ještě více finančních prostředků, aby naše děti měli kvalitní a moderní budovy na získávání mnoha nových vědomostí.