Podařilo se nám prosadit navýšení pomoci pro potřebné Pražany a sportovní kluby!
Senioři, invalidní důchodci, samoživitelky – všem těmto navýšíme příspěvek ze strany hlavního města. Rada dostala na náš návrh za úkol prověřit navýšení příspěvku tak, aby se ohroženým Pražanům dařilo lépe zvládat současnou krizi.
Jako další úkol dostala rada připravit odpovídající pomoc pro pražské sportovní kluby, protože je pro nás zásadní, aby naše děti mohly i nadále sportovat a neopakovala se tragická situace z covidové doby, kdy téměř dva roky nesportovaly.
Bohužel musíme jako Praha suplovat neschopnou vládu Petra Fialy, která se rozhodla nepomáhat. Jme rádi, že nás podpořily i ostatní zastupitelské kluby a dospěli jsme společně k nějakému kompromisu.
Vnímáme to jako úspěšnou tečku za několika měsíčním tlakem na pražskou koalici, aby pomáhala ohroženým Pražanům. Podařilo se nám už nyní prosadit to, co máme ve volebním programu, přestože jsme v opozici, to je docela dobrý výsledek, nemyslíte?