Holubi, kam se člověk podívá. To je stížnost, kterou dostávám velmi často. Ať už tady na profilu, v emailech nebo osobně. Chápu nespokojenost občanů a dlouhodobě tuto situaci řeším s odborem životního prostředí, abych ale nemusel každému na dotazy odpovídat jednotlivě, vyjádřím se i zde. 😊

Možností, jak se holubů zbavit, bohužel není tolik, kolik by se mohlo zdát. Vysadit poštolky není úplně nutné, protože se tento dravec v sídlištní zástavbě běžně vyskytuje i hnízdí. Problém je, že se na redukci stavu holubů podílí jen málo, jelikož ptáky velikosti holuba loví pouze výjimečně. Vysadit sokolnicky vycvičené dravce sice může holuby na čas vyplašit, ale ti se nevrátí pouze do doby, než dojde k ukončení této činnosti. Postupně pak holubi totiž lokalitu znovu osídlí.

Drsným avšak účinným způsobem, jak se holubů města obvykle zbavují, je jejich odchyt do klecí a následné odborné zneškodnění oxidem uhličitým. Takový zákrok je však velice nákladný a náročný, protože ho může jednak provádět pouze osoba s příslušným oprávněním a klece musí být mimo jiné vybaveny napájecím zařízením, případně i zastíněním, aby po dobu, kdy jsou v nich holubi „vězněni“, nedocházelo k týrání zvířat. Užití této metody má smysl především tam, kde se holubi soustředí do konkrétních míst a mohou poškozovat například historické objekty. U nás se pohybují spíše roztroušeně po celém území, proto by efektivita nebyla tak vysoká a náklady značné.

MČ v minulosti zajistila a stále pokračuje v instalaci zábran proti usedání a hnízdění holubů jako jsou například ochranné sítě, hrotové pásy a podobně. Kromě toho se snaží apelovat na vlastníky objektů v problémových lokalitách, aby své nemovitosti těmito zábranami také opatřili. Tyto zábrany nicméně také nejsou úplně levné a bohužel ani stoprocentně účinné, protože někteří holubi je dokáží překonat a například se uhnízdit přímo na hrotových pásech. U ochranných sítí někdy způsobí potrhání nebo jinou škodu, což si také vyžaduje další náklady. Je tedy pochopitelné, že se z finančních důvodů nechce každý občan do něčeho podobného pouštět, a neexistuje ani žádné nařízení, které by si něco takového vynucovalo.

Odbor životního prostředí nicméně pravidelně kontroluje všechny lokality i objekty a v případě znečištění nebo jiných nedostatků vlastníky kontaktuje a vyzývá je k řešení situace. U všech zábran proti holubům pak také kontroluje jejich stav a, je-li to v jeho možnostech, realizuje opravy nebo případně apeluje na vlastníky těchto poškozených zábran, aby tak učinili.

Přesto pokud ve vaší lokalitě dochází k nadměrnému znečištění nebo vás holubi jinak znepokojují, určitě se neváhejte ozvat a to klidně přímo tady v komentáři nebo zprávě. Budu se snažit vám pomoci, jak jen je v mých silách.