Na zastupitelstvu hl. m. Prahy 20.10.2016 klub Hnutí ANO především díky mé iniciativě podpořil Petici Metro D v bodě týkajícího se ochrany historické hodnoty stávajících stanic při jejich probíhajících nebo plánovaných rekonstrukcích.

Pražské metro není pouze dopravní stavba. Jedná se o významný veřejný prostor, kterým denně proudí sta tisíce obyvatel a návštěvníků hlavního města. Jeho stanice přinášejí do míst, kde jsou postaveny, zásadní rozvojový impuls, který vytváří lokální centra. Z tohoto důvodu byl na architektonické, urbanistické, umělecké stránce a grafice ztvárnění stanic kladen vždy velký důraz.

Projekt metra D byl zpracován společností METROPROJEKT a.s., která tuto zakázku získala ve výběrovém řízení vypsaném Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2009. Tzn. ještě 5 let předtím, než Hnutí ANO uspělo ve volbách a dostalo se k informacím na radnici. Hlavními kritérii výběru, ve kterém po vyloučení jedné firmy zůstaly jen dvě pravděpodobně spřízněné firmy, byla cena projektu a smluvní podmínky, nikoliv kvalita. Stavebně-technická část nebyla zadavatelem oddělena od architektonické části a nebyly vypsány veřejné architektonické soutěže na samotné stanice. METROPROJEKT a.s. tak měl faktický monopol na podobu pražského metra a svůj návrh by nemusel s nikým konzultovat (s výjimkou Dopravního podniku) a obhajovat před veřejností. Město tak hned na začátku rezignovalo na ovlivňování podoby metra, významné veřejné stavby, která je v jeho vlastnictví. Tato zaběhnutá praxe byla opakovaně kritizována odborníky již při projektování prodloužení trasy metra C a trasy metra A. Přes všechny medializované skandály ohledně pražského metra a opakované ujišťování, že se tak již do budoucna nestane, se dnes situace na trase metra D měla opakovat. Problémem jsou také netransparentní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy a jeho vnitřní normy, které dopředu nahrávají konkrétním dodavatelům. Takové jednání je v rozporu s principem volné soutěže a výrazně limituje kreativitu architektů a umělců. Vše dohromady budí pocit, že projektování metra byl předem dohodnutý „byznys“ několika málo spřízněných osob a firem. Jsem přesvědčen, že nastal čas se k tomuto důrazně vyjádřit a zaběhnutou praxi změnit. V případě výstavby metra D stále není pozdě a já společně s dalšími zastupiteli z našeho klubu Hnutí ANO, ale i z jiných klubů, se to snažíme změnit.

Nová linka metra D významným způsobem ovlivní podobu veřejné dopravy v Praze. Petice žádala na základě všeho výše uvedeného projednání následujících bodů:

  1. Uložit Dopravnímu podniku hl. m. Prahy vyhlášení transparentní soutěže/soutěží o návrh na architektonickou podobu všech nových stanic metra D a v návaznosti na její/jejich výsledky zadat zakázku/zakázky na zpracování příslušných dokumentací.
    • Tento bod si osvojili již radní ještě před zastupitelstvem 20.10.2016 a již se připravují kritéria a podmínky této soutěže. Velký dík v tomto patří náměstkyni Petře Kolínské a Petrovi Dolínkovi a také pochopitelně primátorce Adrianě Krnáčové, které na uměleckém dojmu nového metra enormně záleží.
  2. Uložit institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a vyhotovit analýzu stávajícího stavu pražského metra, jeho architektonických a uměleckých kvalit. V návaznosti na výše uvedené zpracovat metodický manuál, závazný při projektování nových stanic metra, rekonstrukce stávajících stanic, jejich údržby a způsob užívání pro komerční účely.

Hnutí ANO druhý bod na zastupitelstvu podpořilo prakticky v plném počtu, nenašlo se bohužel v plénu dost hlasů, aby usnesení přijalo. Zástupci Hnutí ANO se i přesto budou snažit tomuto tématu dál věnovat a pomoci.