Od počátku naší práce na radnici Prahy 11 se snažím, kromě peněz na opravy škol a školek (které jsou beze sporu nejdůležitější), sehnat prostředky i na revitalizace vnitrobloků, parků a dětských hřišť.

Mezi nejnovější úspěchy můžeme zařadit před několika dny zahájenou regeneraci veřejného prostranství mezi ulicemi Michnova, Podjavorinské, U Modré školy. V tomto prostoru vznikne nové dětské dopravní hřiště, které bude o rozměrech přibližně 20 x 11 m, a hřiště na volnočasové aktivity, jako např. volejbal, nohejbal nebo streetball.

Díky úžasné práci našich odborů máme v zásobníku již připraveno spoustu dalších projektů, které zlepší a zkvalitní život na Jižním Městě. Byl vytvořen tzv. pasport veřejných prostranství, která jsou potřeba zregenerovat. V pasportu je v této chvíli zaznamenáno 48 lokalit, z nichž jsou již dvě lokality dokončeny a tři lokality jsou v současnosti realizovány.

Jsem opravdu rád, že se podařilo rozjet stavbu tohoto nového dopravního hřiště pro děti. Rozvoj městské části totiž nemusí být pouze o betonu a strašení, ale o zeleni, dětských hřištích nebo nových parcích, kde mohou obyvatelé městské části příjemně trávit svůj volný čas.