Oblast bývalého nákladového nádraží na Smíchově se dočká přestavby, která bude patřit mezi jedny z největších v Česku v tomto desetiletí. Nevyužívaná oblast o rozloze zhruba 20 hektarů projde změnou, která jí opět začlení do městského života a vytvoří z ní jednu z nejlukrativnějších pražských čtvrtí. Jak bude vypadat?

Vítězný návrh od kanceláře Kuba & Pilař architekti vzešel z architektonické soutěže, kterou vyhlásil IPR a společnost Smíchov Station Development. Společně s nimi na projektu bude pracovat vícero architektonických studií, díky kterým je zajištěna různorodost a vícero pohledů na danou problematiku. Návrhy vycházejí z hmotové urbanistické studie, kterou zpracovali architekti z ateliéru A69.

V nové čtvrti tak vznikne nové bydlení pro 3300 obyvatel, místo pro zhruba 9000 pracovních míst v administrativních budovách, které se budou rozprostírat na ploše 190 000 m2. Součástí areálu budou dále podzemní garáže, parkoviště, prostory pro nakupování a služby.

Model první etapy

Tvůrci urbanistické studie mysleli velkou měrou na zlepšení dopravní situace, která v současné situace na Smíchově není ideální. Veškeré dálkové a příměstské autobusy změní svou adresu z náměstí Na Knížecí na křižovatku mezi ulicemi Radlická a Dobříšská. Vznikne tímto způsobem jedna z nejkomplexnějších dopravních staveb v Praze a zároveň dojde k přeměně náměstí Na Knížecí na vstupní bránu do komplexu. Náměstí bude propojeno s terminálem velkým bulvárem, který se svojí velikostí můžeme porovnávat například se slavným bulvárem La Rambla v Barceloně. Jedná se o hlavní osu, která nabízí průhled na Pražský hrad a zároveň představuje hlavní tepnu veřejného života. Zde budou umístěny obchody na úrovni parteru. Celý bulvár je navíc doprovázen stromořadím.

Součástí plánovaného komplexu Smíchov City je dále park o výměře 14 000 m2, který se bude nacházet v centrální části areálu. Ten má nahradit sklady a kolejiště, které jsou dnes nepoužívané. Smíchov tak výrazně zezelená a zeleň výraznou měrou přispěje i k lepšímu mikroklima v lokalitě.

Co se týče nových budov, sami autoři připouštějí, že je důležité, aby nová výstavba zapadla co nejlépe do existující zástavby. Stavby budou proto rozděleny do samostatných bloků, které svým měřítkem odpovídají přilehlým činžovním domům. Vnitrobloky budou dále sloužit pro obyvatele jednotlivých domů. Okrajové stavby budou určené pro administrativu a vnitřní budovy naopak pro bydlení. To má logický důvod – administrativní stavby slouží zároveň jako hluková bariéra mezi nejhlučnějšími ulicemi a vnitřní prostor je díky tomu klidnější, což vytváří lepší podmínky pro život. Všechny budovy jsou dále navržené v nízkoenergetickém standardu, díky čemuž budou šetrnější k životnímu prostředí.

Na závěr je třeba říci, že by čtvrť měla zahrnovat kompletní občanskou vybavenost. Počítá se proto s mateřskou školkou, základní školou a obchodním centrem. Co není součástí Smíchov City, by mělo být dostupné buď pěšky, nebo pár zastávek městskou hromadnou dopravou. Smíchov se tak zařadí vedle další vybavené pražské čtvrti, jako jsou Dejvice, Holešovice, Žižkov, nebo Karlín.