All posts tagged Rozvoj

Revitalizace sídliště Vybíralka pokračuje

Sídliště Vybíralka je známé jako pilotní projekt, na kterém chce Hlavní město Praha demonstrovat svůj novodobý přístup k panelovým obytným souborům, které tu máme jako pozůstatek minulého režimu. Revitalizace proto poukazuje na směr, jakým by se měla vyvíjet modernizace většiny panelových sídlišť tak, aby vyhovovala současným podmínkám na život.

Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Praha otevírá Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

V areálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy byla otevřena nová část budovy, která slouží lepší osvětě o budoucí podobě hlavní české metropole. CAMP budou moct využívat nejen architekti, investoři a politici, bude k dispozici každému, kdo bude potřebovat informace o stavu Prahy, jak už současném, tak i budoucím. Více…

V Praze proběhne celostátní konference s názvem CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST ČR

Rád bych pozval všechny, kteří se zajímají o elektromobily stejné jako já na 4. ročník celostátní konference s názvem CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST ČR. Ta proběhne 19. září v rámci programu SMART CITY 2017 ve Velkém jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy na Mariánském náměstí. Více…

Od nového roku bude mít Praha jednotnou datovou platformu

Hlavní město Praha udělalo další krok k tomu, aby se zařadilo mezi světová Smart Cities, a to díky jednotné datové platformě, která je stěžejní součástí koncepce Smart Prague. Tento projekt zajistí přenos, ukládání, zpracování, zveřejňování a praktické použití dat pro efektivnější řízení města. Více…

Budou nafta a benzín nahrazeny šetrnější elektřinou?

V poslední době je vidět rozmach alternativních zdrojů energie, jejichž rozvoj je i velkou měrou podporován vládami států různých zemí. Stanovisko Francie, která chce zakázat prodej vozidel na benzín do roku 2040, je známo. K ní se ale připojila i Velká Británie, což je pro mnohé překvapivý krok, jelikož Anglie tradičně zastává konzervativní názory. Obecně se dá ale říci, že existuje velká snaha přejít na elektřinu, jelikož se tím zároveň snižuje závislost na ropě, která momentálně proudí ze zemí, které nejsou politicky stabilní. Více…

Jak je propojená výstavba s celkovou populací města?

Město je živoucí organismus, ve kterém je vše vzájemně propojeno. Vše, co se v nějaké lokalitě stane, má v dlouhodobém horizontu dopad na to, jak v daném místě žijí lidé a jak je na tom dané místo v rámci ostatních obcí a okrsků. V Praze už dlouhodobě existuje trend, který poukazuje na to, že se lidé stěhují z centra města (Praha 1-10) do okrajových částí Prahy (Praha 11-20). Přesto ale hustota obyvatel na Jižním Městě stabilně klesá. Jak je to možné?

Více…

Jižní Město jako jeden velký domov důchodců?

Jižní Město je se svými bezmála osmdesáti tisíci obyvateli šestou nejlidnatější pražskou částí. Pokud bychom k pražským čtvrtím přistupovali jako k samostatným městům, v celorepublikovém měření se tak Praha 11 nachází na šestnáctém místě. Svým počtem obyvatel se tak může směle srovnávat například s Pardubicemi, Zlínem a Havířovem. Více…

Proč je přebujelá byrokracie problémem rozvoje měst?

Mnoho politiků vnímá slovo „developer“ jako sprosté slovo a synonymum chamtivosti, zatímco obraz developerů mezi běžnými smrtelníky se dá popsat jako „nekvalitní architektura, ve které je vše podřízeno absolutnímu zisku.“ Mezi špatnými developery lze samozřejmě nalézt i ty osvícené, kteří kromě zisku cílí i na kvalitní životní prostředí, nicméně v Česku naráží na velký problém, kterým je zdlouhavý a přebujelý byrokratický proces. Více…