Milí sousedé,
dnes vás zdravím z chaty z Vysočiny. Celý víkend řežeme a štípeme dřevo na zimu. Musím vám říct, že štípání dřeva sekerou je moje nejoblíbenější chalupářská činnost. Ten pocit, kdy máchnete sekerou proti špalku a ten tvrdý kus dřeva se rozletí na dvě půlky, mě hrozně baví. Po týdnu sezení na schůzích a u počítače fakt moc příjemná změna. A jak jste strávili víkend vy?

V pondělí jsem předložil kolegům na poradě vedení obsáhlý pasport rozbitých chodníků, cest, lamp a dalšího veřejného prostoru. Jde o materiál, který dal dohromady náš člen za rok jeho pochůzek po Jižním Městě. Každý jeden výmol a problém vždy ihned hlásil a za rok se s tím vůbec nic nestalo. Tak jsem zpracoval pasport ze všech jeho jednotlivých hlášení a kolega radní pro dopravu Martin Duška se přihlásil k tomu, že to do konce roku projedná s TSK. Většina těch věcí totiž spadá pod ně.

Taky jsme projednali projekt Rezidence Výhledy Milínská. Často slyším od opozice, jak jdeme na ruku developerům. Ono to tak může někdy vypadat, protože s nimi jednáme. Jednáme s nimi ale o tom, že pokud tu chtějí stavět, tak musí vybudovat školku, parkovací stání i pro současné rezidenty, park, cokoli, co je v té lokalitě potřeba pro občany. Jen pokud jsou investoři otevření k diskusi, participaci a své projekty se nebojí projednávat veřejně s občany a námi, tak s nimi jednáme dále. Protože si uvědomujeme, že město se jednak musí nějak rozvíjet, jednak že máme bytovou krizi a další problémy, které jsou způsobeny mimo jiné i tím, že se nestaví. Ale přesným opakem těchto otevřených a transparentních postupů je investor stojící za Rezidencí Výhledy Milínská, který svůj projekt radnici nikdy nepředstavil, neprojednal jej s občany a rovnou podal na stavební úřad. Zde jsme se s kolegy shodli, že budeme tvrdě bránit zájmy občanů z okolí a pokusíme se pro ně všemi dostupnými prostředky vynutit v projektu ústupky. Co se nám na projektu nelíbí?

1. Návrh je je z hlediska objemu hmoty i urbanistického pojetí neakceptovatelný a nezapadá do stávající struktury zde stojících obytných domů, které jsou všechny ve tvaru hranolů (včetně nového domu na počátku ulice Milínská, v současné době dokončovaného). Objekt od společnosti Nodom má 3 části a celkem tvoří jakési písmeno V. Rovněž jeho výška neodpovídá okolní stávající zástavbě a terénu a značně jí přesahuje.

Jedná se dále o stabilizované území OB, kde Pražské stavební předpisy připouští „novou výstavbu, pokud ale tato výstavba nepřekračuje stanovené limity, kterými se rozumí zachování a dotvoření stávající urbanistické struktury bez možnosti rozsáhlé stavební činnosti či zásadních změn stávajícího charakteru, významu a způsobu užití území. Přípustné řešení se stanoví s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny“. Toto vše záměr Nodomu nerespektuje.

2. Nový objekt je umístěn na konci slepé ulice Milínská, která má v současnosti šíři 6 metru, tj. pouze podle normy 2 jízdní pruhy bez možnosti jakýchkoliv parkovacích pásů (ty jsou min. 2 m), které jsou ale v této lokalitě nutné Současný stav je totiž takový, že zde po celé délce jedné strany ulice parkují osobní vozidla, tj. že současná šířka je cca 4 m, tj. pro projetí pouze jednoho vozidla. Komunikace je tam prakticky jednosměrná. Jedná se tak o řešení budoucího nezbytného umístění parkování stávajících rezidentů ve výši cca 100 vozidel. Zamezení parkování umístěním značek zákazu stání nic neřeší. Zásadní problém dále vidím zejména v řešení staveništní dopravy. Celá zóna Milínské je totiž klidová.

3. Jedná se o naprosto jasné zhoršení životních podmínek stávajících obyvatel z hlediska počtu obyvatel, hluku a emisí, které se již nyní pohybují na hraně norem. Nehledě na to, že v okolí Klapálkovy/Milínské jsou plánovány další stavby. Central Group a jeho obytný soubor Blažimská pod Kulatým Chodovcem, který bude mít jedinou přístupovou komunikaci přes ulici Klapálkova a dále výstavba nového Globusu pod Archivem HMP. Dále i Nodom, respektive společnost Energoprojekt, ve které je také Muzaev zainteresován, hodlá stavět další výškový dům hned při vjezdu do ulice Milínská (na stávajícím hřišti). Zde již proběhlo kácení zeleně a co nejdříve čekáme, kdy podají záměr na Odbor výstavby.

4. Všechny tyto nové stavby (Regard, Nodom, Energoprojekt) by měly mít zázemí pro nové obyvatele (školky, obchod, atd.) a nikoliv parazitovat na stávající infrastruktuře.

5. Nelíbí se nám (byť to asi není protiprávní), že stavebník obchází městskou část a neprojednává záměr v jejích komisích, výborech a Radě. Stejným způsobem to udělala spřízněná ruská společnost Regard, která staví nový bytový dům v Milínské. Nodom se je asi rozhodl napodobit, čemuž by se do budoucna měla udělat přítrž a jasně jim dát najevo, jaká jsou v ČR pravidla.

Pak jsme měli na poradě ještě celou řadu materiálů, ale těmi vás už zatěžovat nebudu. Snad jen, že jsme schválili zase kluziště pro děti. Takže hned jak to pandemická opatření dovolí, bude otevřeno. O tom vás budu informovat.

Na Radě jsme odpoledne schválili návrh programu na zastupitelstvo, které bude 3.12.2020. Delší dobu kvůli koronaviru nebylo, tak se toho nakupilo hodně, ale o tom budu psát zase příště.

Večer jsme pak měli zastupitelský klub hnutí ANO na velké Praze.
V pondělí jsem byl zvolen místopředsedou klubu zastupitelů hnutí ANO na hlavním městě Praze. 👍

Po 2 letech tvrdé práce dnes odstoupil z funkce předsedy klubu Patrik Nacher. Snažil jsem se mu to několikrát rozmluvit, ale jeho rozhodnutí samozřejmě chápu respektuji. Poslanecká sněmovna je sama o sobě v dnešní době opravdu záhul a jak se říká “vyšší bere”. Patrik byl za mě skvělý předseda a “tým lídr”, proto jsem opravdu rád, že magistrát neopouští úplně!!! Patří mu můj obrovský dík za ty 2 roky, kdy nás vedl, mě neustále poučoval, kde jsem co blbě řekl, jak mám a nemám mluvit a tak podobně. 😁 Byl minimálně zpočátku jako můj politický učitel. Seděli jsme minulé volební období vedle sebe a on doslova provázel mé první kroky ve “vyšší politice”. Takže Patriku díky! 😍

Zvolili jsme jako předsedu zkušeného kolegu Radomíra Nepila. Já společně s Lubomír Brož jsme byli vybráni jako místopředsedové, abychom mu pomohli a kryli mu záda. Ale nejvíc práce pochopitelně bude na bedrech nového předsedy. 😉

Můžu tedy všechny, jak mé podporovatele, tak i odpůrce ujistit, že Praha 11 i nadále zůstavá jako moje srdcová záležitost a naprostá priorita. Jen kolega Zdeněk Hřib – primátor Prahy se musí připravit na to, že spolu budeme nyní častěji jednat o kontroverzních tématech, které se opozici na magistrátu nelíbí. 😉💪

V úterý jsem se zúčastnil diskuze kulatého stolu na téma dostupného bydlení v Praze, kterou pořádala paní poslankyně Červíčková. Jak všichni víte, je to jedno z mých nejdůležitějších témat. Paní Červíčková trefně napsala: “Vlastní bydlení se totiž stává luxusem, na který dosáhnou jen vyvolení. Nepřeháním, tady jsou čísla: podle aktuálních statistik potřebujete 11,4 průměrných ročních platů, abyste si v Česku mohli pořídit nový 70metrový byt. Pokud ovšem toužíte po pražské adrese, připravte se ještě na výrazně delší spoření – byty v našem hlavním městě patří k nejdražším ve střední Evropě.” Co s tím můžeme dělat? O tom jsme se společně s dalšími hosty mluvili v této zajímavé diskusi, jejíž záznam si můžete pustit. Odkaz dám pod report.

Ve středu jsme měli pracovní poradu v ZŠ Mikulova kvůli nové výdejně. O tom jsem vám letos mnohokrát psal. Realizace se v tomto roce nepovedla, tak jsme využili času do příštího léta a ještě lehce upravujeme projekt, aby ještě více vyhovoval škole a hlavně i aktuálním zcela novým nárokům na bezpečnost a hygienu. Vše chci mít od kolegů připravené tak, abychom po novém roce mohli vyhlásit soutěž a příští léto se stihla realizace. Zvýšíme tím kapacitu výdejny, takže děti budou čekat menší fronty. A samozřejmě bude úplně na jiné úrovni komfort obsluhujícího personálu.

Pak jsem vedl představenstvo Jihoměstské majetkové, a.s., kde jsme řešili hlavně letošní neočekávané finanční problémy. Máme už po druhé v tomto roce zavřená sportoviště, kde nemáme žádné výnosy. Samozřejmě zaměstnance, energie a i nájmy městské části ale společnost platit musí. Rezervy, které jsme měli, jsou zkonzumované a situace opravdu není lehká. Městská akciovka navíc je vyloučena ze všech vládních záchranných balíčků a městská část má velmi malý manévrovací prostor, jak své firmě pomoct, aby sama neporušila zákony. Nechci vás zatěžovat podrobnostmi, ale chci, abyste věděli, že situace s naší akciovkou je vážná a bude nutné ji pomoct. V tuto chvíli rozpracováváme několik možností, co s tím. Jakmile bude konkrétní návrh na světě, seznámím s ním zastupitele. Kvůli představenstvu jsem nestihl finanční výbor, kde si mě žádala opozice, za což se tímto tady omlouvám.

Ve čtvrtek jsme měli výběrovou komisi na vedoucího odboru správy majetku. Jak jsem vám před časem psal, dlouholetý vedoucí Ing. Kvído Boublík po sedmnácti letech na úřadě odchází a hledáme někoho, kdo tento asi nejsložitější odbor převezme po něm. Do výběrového řízení se přihlásilo asi 6 uchazečů, z nichž předpoklady pro výkon tak náročné funkce měli jen 3. Ty jsme si pozvali na osobní pohovor. Ačkoli jeden z uchazečů byl jednoznačně nejlepší a panovala na tom shoda napříč celou komisí, tak jsme po dohodě se starostou jednání a rozhodnutí komise ještě odložili na příští týden. Přece jen jde o nejsložitější odbor, který dělá servis pro celý úřad. Současný vedoucí končí ve funkci na konci ledna, takže pokud bychom nikoho nevybrali, budu muset buďto přesvědčit odcházejícího vedoucího, aby stáhl svou výpověď nebo pověřit vedením jednoho z vedoucích oddělení. Doufám, že po neděli budeme znát osobu, která by můj odbor do budoucna vedla. Myslím že to zajímá hodně i opozici, která mě a fungování tohoto odboru často a někdy i oprávněně kritizuje.

Pak jsme znovu projednávali rozpočet a po dalších 2 hodinách nekonečných diskusí jsme se shodli na úpravách a podobě rozpočtu, který budeme schopni pustit do dalšího projednávání do komisí a výborů. To by se mělo stihnout už příští týden.

Pátek jsem jako tradičně věnoval odpovídání na vaše dotazy, zprávy a emaily. Vyzýval jsem mnohokrát a udělám to i teď. Pokud na mě máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo nápad, neváhejte mi napsat nebo mě i navštívit osobně. Dál jsem pak ještě připravoval dokumenty na příští týden, kdy nás toho zase čeká halda.

Díky všem, kteří to opět dočetli až do konce, a mějte skvělý víkend.