Milí sousedé,
tak už tu máme zase září, nový školní rok, šílené dopravní zácpy a tvrdou volební kampaň. Léto hrozně uteklo. Aspoň, že se teď na víkend na chvíli ještě vrátilo. My jsme ho se synem strávili na chatě. Podnikli jsme spoustu věcí, hlavně jsme jezdili na kole (fotka je mimochodem pořízená právě za jízdy😁🚴), ale taky odpočívali nebo pomohli naší babičce se zahradou. To víte, v jejích požehnaných 83 letech už to s těžkou benzínovou sekačkou jde docela těžce!
Co vy? Jaký byl váš první zářijový týden a víkend? Pošlete mi fotky do komentáře!
Jinak teď už pojďme na poslední týden na Jižním Městě… Bylo toho teda požehnaně.🤯
✅ Pondělí
V pondělí jsem byl výjimečně omluven z jednání z porady, protože jsem dopoledne měl jednání s paní ministryní Klárou Dostálovou z Ministerstva pro místní rozvoj. Řešili jsme primárně chybějící finance na druhou etapu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra. Nekecáme, makáme. Mezitím, co mi kolegové v radě a na zastupitelstvu akorát hází klacky pod nohy a rekonstrukci obstruují, se mi podařilo předjednat několik desítek milionů Kč, které nám na dokončení rekonstrukce chybí. Ale už jsem si na to zvykl. Prostě pro některé kolegy je permanentní kampaň proti Prokopovi důležitější než veřejné finance či skutečné blaho našich občanů.
Na poradě kolegové projednali i beze mě pár důležitých bodů, které bych rád zmínil:
U Sandry je třeba schválit ještě několik změn v první etapě. Přestože jsou změny rozpočtově neutrální – to znamená, že vícepráce jsou vyváženy méně pracemi – kolegové opět odmítly změny (které jsou nutné pro další pokračování stavby) schválit a vyžádali si další vysvětlení a odklad. Na to samozřejmě mají právo a zítra už u toho budu a vše si vysvětlíme.
Pan starosta Dohnal nás seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2022, který je ve zcela tristní podobě. Starosta Dohnal vůbec nepochopil, jak by se měl rozpočet sestavovat. Měl by si vzít příklad třeba z naší ministryně Aleny Schillerové. Léto měl místo dovolených věnovat schůzkám s jednotlivými radními a jejich odbory a měl hledat úspory a filtrovat priority. Pokud by to udělal, nebyli bychom dnes v situaci, že k sestavení rozpočtu nám chybí stovky milionů Kč.
Místo toho vymyslel, že pojedeme v říjnu na výjezdní zasedání k jednání o rozpočtu do Kutné Hory, což bude stát jen další peníze a jsem opravdu zvědavý, zda tam rozpočet dokážeme vyrovnat. Silně o tom pochybuji.
Kolegům jsem taky předložil tisk informující o tom, že jsem poskytl důležitý a vyžádaný posudek od právní kanceláře k možnostem vypovězení práva stavby u ZŠ K Milíčovu pro tzv. Hamr. Kolegové dříve nesouhlasili s tím, že se právní rozbor poskytne bytovým domům kolem Hamru, s čímž jsem se nemohl ztotožnit a předsedům těchto domů jsem ho již poskytl.
Pak kolegové projednali tisk, který jsem připravil o dalším odpouštění nájemného v době pandemie pro naše podnikatele. Vše schválili a tak našim podnikatelům znovu pomůžeme.
Dále schválili studii pro parkovací dům Šalounova a padly úkoly pro další postup vedoucí ke stavbě tohoto velmi důležitého parkovacího domu pro Sandru a Hotel Opatov.
Odpoledne a večer jsme měli výjezdní zasedání našeho klubu zastupitelů hl.m.Prahy, kde jsme řešili hlavně počínající volební kampaň do Poslanecké sněmovny a to, jak můžeme našim kandidátům z Prahy efektivně pomoct.
V pondělí také Rada hl.m.Prahy konečně rozhodla o rekonstrukci Hotelu Opatov. To je dvojče naší Sandry. Možná jste o tom četli mnoho pochvalných článků. Třeba i náš starosta Jirka Dohnal hodně jásal, ale já tak nadšený nejsem. Zprovoznění tohoto domu dramaticky zhorší parkování v místě, protože Hotel Opatov má mít skoro 2x tolik jednotek než naše Sandra. A magistrát (na rozdíl ode mě, protože já o tomto problému v minulosti mnohokrát mluvil a varoval před ním) vůbec neuvažuje o nějakém dočasném řešení parkování. Já pro Sandru zajistil místa v Zahradách Opatov a v OC Opatovská. Magistrát to vůbec neřeší a s přípravou parkovacího domu nám vůbec nepomáhá. Tedy na jednu stranu jsem rád, že se konečně rozhodlo a s domem se bude něco dělat, ale na druhou stranu se ptám – jak magistrát vyřeší parkování? Zabývá se tím? Nebo je to primátorovi Zdeňkovi Hřibovi, který bydlí o kus dál, úplně jedno?
✅ Úterý
Dopoledne jsem měl schůzky mimo úřad, hlavně na magistrátu. Řešili jsme hlavně změny územního plánu a územní plánování.
Odpoledne jsem pak konečně slavnostně otevřel s kolegy novou přístavbu ZŠ Chodov!
Slavnostní otevření ZŠ Chodov. Musím přiznat, že když jsem se před dvěma lety z pozice nového místostarosty pro majetek s projektem dostavby Starochodovské školy seznámil, dvakrát nadšený jsem z něj nebyl. Zdál se mi příliš nákladný a vlastně i neefektivní, protože bychom za peníze investované do dostavby jedné základky mohli realizovat celou řadu rekonstrukcí a oprav v dalších jihoměstských školách a školkách.
Dnes jsem ale rád, že se panu řediteli Hovorkovi i mým kolegům podařilo mě přesvědčit, že se tahle investice vyplatí. Díky novému křídlu totiž vedle nových tříd nebo tělocvičny vzniklo ve škole důstojné zázemí pro pedagogický sbor, který je tím nejcennějším, co škola má.
Rád bych proto poděkoval jak učitelům, tak ostatním zaměstnancům školy za trpělivost a skvělou práci, kterou odvádí a odváděli i v takřka polních podmínkách.
Velký dík také patří mému týmu na odboru správy majetku, kde přišel kolega Voženílek s nápadem na úpravu původního projektu s cílem vytvořit zde energeticky nenáročnou budovu. Základní škola Chodov tak dnes funguje v naprosto moderní a přinejmenším v Praze opravdu unikátní školské budově.
✅ Středa
Jako každou středu jsem ráno glosoval v mém pravidelném bytovém okénku bytovou situaci v Praze. Kopíruji níže…
⬇⬇⬇
Vždy, když se veřejnosti představuje nový stavební projekt, ptají se starousedlíci, jaký přínos bude mít pro ně. Ne každý je nakloněný ke změnám a mnozí se navíc obávají nepohodlí, které s sebou výstavba nese, jako vyšší prašnost nebo hluk. Studie renomovaných poradenských společností ale jasně ukazují, že nové byty nebo kanceláře přinášejí z dlouhodobého hlediska pozitiva také místním, a ve výsledku z nich těží celá společnost.
👉 Zcela nepopiratelný je přínos ekonomický. Společnost Ernst & Young ve svých materiálech uvádí, že multiplikační efekt investic do developmentu je 3,09. To znamená, že objekt, do jehož výstavby se investují 2 miliardy korun, vygeneruje hrubý domácí produkt ve výši 6,18 miliardy korun, což s sebou nese také zvýšení daňových a nedaňových příjmů.
👉 Výstavba vede také k dalšímu bohatnutí lokality. Obyvatelé nového bytového domu například začnou využívat místních služeb a nakupovat v místních obchodech, čímž zvýší příjmy těchto podniků.
👉 Důležitý je také dopad na rozvoj místní infrastruktury, jako je výstavba školek. zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, ale také hřišť a parků, jejichž realizace je dnes již v podstatě standardní součástí smluv s developery. (Jak jsem už ale zmiňoval dříve, mnohem efektivnější a systémovější by nicméně bylo, kdyby se určité procento DPH z výstavby vracelo k využití přímo samosprávám.)
Nová výstavba je tedy ve svém důsledku žádoucí pro všechny. Otázkou by proto podle mého nemělo být, zda stavět, či nestavět, ale jak stavět rychle a kvalitně.
A jaký názor máte vy?
⬆⬆⬆
Pak jsem hned v 8 ráno šel přivítat prvňáčky do ZŠ Chodov. Letos tam začínaly 3 plné třídy. Potěšilo mě, že jsem v jedné ze tříd potkal koordinátorku z naší svatby, která si hrdě vedla do školy svého prvňáčka. Ani jsem nevěděl, že žijí u nás na Praze 11. Svět je malý. Všichni prvňáčci mají kliku, že už si užití celých 9 let novou plnohodnotnou školu. Se dvěma tělocvičnami, zázemím pro kantory atd. Přeji jim, ať se jim daří a jsou zdraví!
Můj Oliver šel ve středu už do druhé třídy. Takže u nás už to je spíš rutina. 🙂 Neuvěřitelné, jak rychle roste!
Ve středu taky oslavilo Jižní Město 50 let! Víte, že první bagry se zakously do země 1.9.1971? Podrobnosti vám dávám do komentářů.
✅ Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme měli po prázdninové pauze zase svátek demokracie – zastupitelstvo na Praze 11. Na programu byla Aréna ledových sportů, Sandra, Jihoměstská majetková, celá řada grantů a dotací. Prostě fakt našlapaný program.
Přes léto jsme si s kolegy v hnutí ANO dělali rešerši, kde by se dalo na radnici ušetřit, a zjistili jsme, že pirátský výbor pro otevřenou radnici se prakticky neschází, od února nemá předsedu a na zastupitelstvo nikdy nic nepředložil. Po 3 letech se z tohoto výboru stala jen trafika pro Piráty a to už fakt nemůžeme tolerovat. Takže kolega Martin Horák navrhl zrušení tohoto výboru. Nakonec se o tom hlasovalo asi až ve 3 ráno a o 2 hlasy to neprošlo, protože v sále už nebylo moc lidí. Příště to tedy zkusíme dotáhnout. Nemůžeme si dovolit platit zbytečné výdaje na pirátské trafiky.
Co se naopak povedlo, tak změnit směr u dlouhodobě rozporuplného společného projektu stavby Arény ledových sportů. Postupně v něm kvůli velmi závažným důvodům rezignovali 3 ze 4 zástupců městské části, i přesto si druhý akcionář dál dělal co chtěl a vůbec nerespektoval naše požadavky. Spor vygradoval tak daleko, že bylo nutné přijmout poměrně závažná usnesení, která dle mého názoru zabrání dalším kontroverzním krokům, které by ve svém důsledku mohly znamenat zpronevěření veřejných prostředků. Protože právě toho se nejvíce obáváme.
A na čem jsme se usnesli?
👉 Zastupitelstvo konstatovalo, že radní Pirátů a TOP09, kteří prohlasovali proti zásadnímu odporu kolegů z hnutí ANO a ODS tzv. prohlášení o podpoře projektu, tímto patrně porušili zákon o hl.m.Praze, protože vůbec není jisté, že to prohlášení bylo nezávazné, jak kolegové z Pirátské strany tvrdili. Nezávaznost dokumentu zpochybnil i sám zástupce advokátní kanceláře, která dělala posudek k tomuto prohlášení. O tento posudek se kolegové z Pirátů a TOP09 opírali při svém hlasování a opakovaně se na něj odkazovali, přitom vůbec nebyla posouzena závaznost tohoto dokumentu, což na místě pan advokát potvrdil. Prohlášení obsahuje velmi závazné sliby městské části, kupříkladu, že neprodá svůj podíl bez souhlasu banky, že bude projekt podporovat všemi způsoby, aby mohl splácet splátky úvěru atp.
👉 Zastupitelstvo se usneslo na tom, že s tímto prohlášením nesouhlasí a že se necítí být tímto prohlášením vázáno. Také mi uložilo, abych o tom informoval všechny strany, které toto prohlášení podepsaly.
👉 Zastupitelstvo mi dále uložilo, abych analyzoval možné cesty vystoupení z projektu s cílem získat zpět (minimálně) ty finance, které do projektu naše městská část vložila, a to s důrazem na to, aby při případném prodeji byl uhájen veřejný zájem projektu a hala v budoucnu sloužila také občanům Prahy 11. Zaznamenal jsem po zastupitelstvu bouřlivé diskuse o tom, že tohle usnesení má snad nějaké postranní úmysly a že je možné, že dnes náš podíl má vyšší hodnotu, než kolik jsme do toho kdysi vložili. Ač mi zastupitelstvo uložilo, abych pouze prostě získal vložené prostředky zpět, chci všechny uklidnit, že udělám vše pro to získat pro Prahu 11 prodejem samozřejmě nejvíc, kolik půjde.
👉 Zastupitelstvo si taky vyhradilo kompetenci o dalším postupu a zásadních krocích v tomto projektu rozhodovat na plénu zastupitelstva. Odebralo tedy kompetenci Radě.
👉Zastupitelstvo uložilo starostovi MČ P11 Jiřímu Dohnalovi písemně vyzvat společnost AR Delta k vrácení peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 35 mil. Kč.
Jde konečně o jasné zpřehlednění situace v projektu a zastavení bezpráví, které se v projektu poslední dobou děje. Zjevně totiž došlo opakovaně k porušení smluv mezi městskou částí a společností nebo i vnitřních ustanovení uvnitř společnosti. A to za přímého přispění starosty i poradce primátora Zdeňka Hřiba, pana Petra Přenosila. Ten totiž v tuto chvíli vykonává předsedu správní radu a zastupuje jako jediný městskou část.
Na vynášení soudů, zda rozhodnutí o vystoupení z projektu je tou nejlepší cestou, je asi ještě brzy. Ale podstatné je, že Zastupitelstvo těmito kroky výrazně omezilo rizika MČ a možnosti nejasného manipulování s veřejnými prostředky a právy MČ.
Zajímavé také je sledovat přestřelku obvinění plných emocí ze strany Pirátské strany, která na to reagovala ihned svým prohlášením, že hnutí ANO a ODS se spojilo proto stavbě Arény. Není to pravda, my od počátku výstavbu a dostavbu haly podporujeme, jen ne tzv. za každou cenu. Na prvním místě pro nás je vždy hájení zájmů MČ a eliminace rizik.
Také tím, že tuto záležitost zastupitelstvo přehrálo ze starosty Dohnala a kolegy Sedekeho na mou osobu, je patrné to, že se teď rozjede další a nová antiProkop kampaň tvrdící, že špatně nakládám s tímto projektem. Vsadil bych se, že tato kampaň proti mě začne výrazně dřív, než vůbec stihnu zpracovat konkrétní materiály. Proto mi věřte, že z těchto usnesení příliš radost nemám. Ale protože jsem jednou místostarosta pro majetek a investice, myslím si, že mám pro tyto záležitosti potřebnou odbornost, vzdělání a zkušenosti, a tak tyto úkoly s pokorou přijmu. Budu vás všechny informovat průběžně o mém dalším postupu. U mě se nemusíte bát, že bych v čemkoli mlžil nebo zatajoval informace (jako to dělali kolegové v projektu přede mnou).
Do programu jsem v souladu s tím, co jsem vám psal dříve, předložil i návrh dalšího postupu rekonstrukce Sandry. Protože kolegové za Piráty a TOP09 v radě dlouhodobě v této věci nerozhodují a dle mého názoru tak mohou způsobovat škodu naší městské části, měl jsem snahu, aby rozhodnutí tedy udělalo zastupitelstvo a radě uložilo, jak má postupovat.
Zastupitelstvo však také nerozhodlo. Za mnoho hodin diskuse nepadl žádný protinávrh, ani úprava mého návrhu, dokonce ani žádný úkol, co bych měl dopracovat, prostě nic! A přesto zastupitelé nehlasovali pro usnesení. Tím se podle mě všichni taktéž podílí na způsobení další ztráty a zpoždění celé zakázky. Pochopil bych, kdyby mi zastupitelé uložili třeba úkol, co mám do příště připravit, ale oni prostě Sandru vůbec neřeší. Budu tedy tisk pro vyhlášení soutěže opakovaně předkládat (už PO ČTVRTÉ!) do rady a případně i na další zastupitelstvo. Také se pokusím v mezičase dozajistit zbylé finance. Jen mi hlava nebere, jak může všem těm zastupitelům být úplně jedno osud této budovy a hlavně našich veřejných financí, které zbytečná konzervace stavby bude nás všechny stát!
V noci jsme pak ještě projednali dva důležité tisky týkající se naší společnosti Jihoměstská majetková, a.s.
V prvním jsme schválili bezúročnou půjčku 2,2 mil. Kč na nákup nových strojů na zeleň. Díky tomu budeme schopni příští rok pružněji reagovat na počasí a rychleji sekat rostoucí trávu.
Druhý tisk byl zásadnější, v něm jsem navrhl provést změny v orgánech společnosti tak, že odpolitizujeme představenstvo společnosti a odstraníme zcela jednu zbytečnou vrstvu v řízení firmy. Hned po mém nástupu do Jihoměstské v roce 2019 jsem se zbavil zbytečných náměstků, kteří byli jen trafikou, a teď v tomto trendu pokračuji. Z představenstva zmizí všichni zastupitelé včetně mě a bude plně profesionální. Kromě trošky volného času, který získám svou rezignací na předsedu představenstva, si od toho slibuji hlavně to, že firma bude ještě lépe řízena a změny v ní se urychlí.
Opozice mě skoro 3 roky neustále kritizuje, že jsem ve střetu zájmu, kdy jsem na jednu stranu místostarosta pro majetek a na druhé židli předseda představenstva naší vlastní společnosti. Tak nyní to končí a opozice si může oddechnout.
A na co jsem za ty 3 roky v představenstvu JMM, a.s. nejvíc hrdý?
👍 Zařídil jsem otevření Zahrad Opatov nově i pro veřejný zájem. Dnes máme nastěhovaných 11 bytů ve veřejném zájmu (180 Kč/m2 – vesměs učitelky na našich základkách).
👍 Změnili jsme fungování Multi dohledového centra (MDC), které dnes funguje zcela jinak, automatizovaně a skutečně umí chránit majetek a zdraví náš všech. Často z něj vytahujeme záznamy pro policii, která díky nám je schopna ztotožnit a vypátrat pachatele různých trestných činů. Přesunuli jsme zásahovky z Říčan (Griffin) na Litochlebské náměstí (Indus). Máme tedy dnes naprosto zásadně rychlejší dojezdové doby v případě havárie či jiné situace!
👍 Vyměnili jsme komplet účetní oddělení, tj. jak zpracování účetnictví VHČ, tak předpisu nájemného. Výsledek bude vidět na právě zpracovávaném interním auditu, který před 4mi lety vytýkal co vše v tomto ohledu nefunguje. Věřím tomu, že aktuálně probíhající audit dopadne naprosto jinak a dobře a potvrdí, že jsme udělali skvělou práci.
👍 Otevřeli jsme informace společnosti směrem ven – tj. on-line nahlížení do účetnictví JMM (pro ekonomický odbor), do hospodaření ze Zahrad Opatov (ekonomický a majetkoprávní odbor), všechno je zcela transparentní a k dispozici.
👍 Faktury už nenosíme ze stolu na stůl, ale používáme sofistikový systém oběhu faktur, tedy faktury se automaticky generují do systému, kde s nimi dál pracují jednotliví odpovědní pracovníci – vždycky je možno fakturu vyhledat zpětně, zpracovávat výkazy apod.
👍 Nastartovali jsme rozpočtový program – URS, takže veškeré námi předkládané rozpočty vycházejí z jednotné metodiky a ze zcela jasného zadání – není zakázka, která by se soutěžila nad cenou danou URSem.
👍 Spustili jsme zcela nové webové stránky, kde je neveřejná sekce pro ředitele našich škol a školek, kde vidí naplánované investice a opravy a stav jejich přípravy. Jsou tam umístěny žádosti 106, zápisy z představenstva a spousta dalších informací, které opět otevírají společnost lidem a posouvají ji do 21. Století. Umí třeba i moderní a transparentní pořadník na plná parkoviště, ten dřív fungoval stylem kdo dal víc vrátnému, ten se dostal. Celkově se za mého působení v JMM udělalo nejvíc protikorupčních opatření v historii celé společnosti.
👍 Dále se nám povedla finanční stabilizace – když jsem nastoupil do funkce, bylo na účtu -83.000,- Kč, městská část volné prostředky také neměla, takže bylo jasné, že bude nutné najít zdroje jinde. Takže jsme načerpali dotace v maximální možné míře – tady, co nám zákon de minimis dovolil.
👍 Začal jsem s pasportizací všech pozemků patřících MČ. Našli jsme celou řadu neoprávněně zabraných nebo využívaných pozemků
👍 Za mě se nakoupili 2 elektroauta z dotací na vyvážení košů a odpadků ze sídlišť. Už nám v nich nesmrdí dieselové multikáry!
👍 Zrealizovali jsme už 3 vlny oprav bytů v módu tzv. “in house”; máme novou metodiku standardu u bytů. Každý byt v našem bytovém fondu je tak obdobně zařízený a opravený – to před mým nástupem nebylo!!!
👍 JMM, a.s. pod mým vedením byla výraznou pomocí při Covidu – distribuovala desinfekce do škol, zřídila výdejové místo na ulici, práce v DPS – to všechno zejména středisko zeleně;
👍 JMM, a.s. pod mým vedením také “zachránila“ hospodu na Chodovské tvrzi, kterou organizace Kulturní Jižní Město řízená spojeným klubem TOP09STAN chtěla zrušit a zničit.
👍 Pod mým vedením se rozšířil a začal konečně opravovat kamerový systém MČ.
👍 Založil jsem pracovní skupinu řešící investiční akce a opravy, která se pravidelně schází a zaměstnanci JMM, a.s. Spravují živou online tabulku propsanou na web, kde jsou veškeré informace zobrazené pro návštěvníky.
👍 Rozjeli jsme vlastní projekt úsporných opatření do škol. Rekuperace, zelené střechy, solární panely atd. V roce 2021 vznikla celá řada projektů na které budeme v příštích letech čerpat dotace a začneme je realizovat. Díky tomu přesuneme naše školské budovy do 21. století!
Samozřejmě jsme toho udělali mnohem víc, ale to by vydalo na samostatný článek. Ten časem napíšu, ale teď vás tím nebudu dál zdržovat. 🙂
K ránu jsme také schválili nesmyslné pokuty za privatizaci bytů. Kdysi dávno, někdo, kdo nebyl příliš právně zdatný, na Praze 11 připravil vlnu privatizací bytů s naprosto nemorálními pokutami. Takže třeba, když někdo omylem poslal splátku na byt o týden později, mohla mu narůst pokuta za takovou banalitu až na stovky tisíc. Jedné takové rodině jsme na můj návrh odpustili pokutu zhruba půl milionu. Jsem za to rád, že se v tomto kolegové zastupitelé shodli.
Nakonec jednání skončilo až v půl čtvrté ráno. Než jsem se sbalil, dorazil domu a dostal se do postele, začalo pomalu svítat.
✅ Patek
V pátek jsem už v 9 měl první schůzku u mě v kanceláři. Pak jsem dodělával úkoly z porady a připravoval se na pondělní poradu a radu. Byl to zas pěkně náročný týden! Proto jsem se těšil, až na víkend trochu vypustím. Jak už jsem psal výše, na kolech bylo příjemně. 🙂
Tím bychom byli na konci. Děkuji jako vždy za přečtení mého reportu. Tentokrát byl mimořádně dlouhý! Budu rád, když mě budete sledovat dál, a neváhejte mi psát, pokud na mě máte dotaz. Mějte se fajn!