Milí sousedé,
Velká Opatovská směna napravuje desítky let neřešené chyby restitucí a navíc přinese finance chudé Praze 11!
Na Praze 11 se na únorovém zastupitelstvu podařilo schválit tzv. Velkou Opatovskou směnu pozemků. Touto akcí „kulový blesk“, kde si vymění pozemky hl.m.Praha, Praha 11, rodiny restituentů a několik soukromých společností se udělá poslední tečka nejen za 12 let trvajícími soudními spory, ale i za křivdami a chybami, které ČR napáchala rodinám hospodařícím stovky let na území dnešního Jižního Města. Polnosti a hospodářská stavení jim nejprve sebrali v minulém režimu komunisti, aby jim je v 90. letech zpět politici vydali v rámci restitucí, ale tak špatně, že s nimi nemohli nic dělat. Mnoho těchto pozemků bylo pod stavbami, chodníky, silnicemi, parky, nebo hřišti, které na nich vznikly za minulého režimu.
To vedlo k dlouhým a nákladným soudním sporům, které vyústily v povinnost Prahy platit vlastníkům nájemné. U Prahy 11 to dělá aktuálně 5,6 mil. Kč ročně. A to je náklad, který nyní naší MČ ročně odpadne. Budeme za to tak moct třeba opravit chodníky v části sídlišť nebo postupně zrekonstruovat kuchyně v našich mateřinkách a ZŠ, které jsou někde více než 40 let staré a na jejichž opravu bychom jinak jen velmi složitě hledali finance.
Kromě toho Praha 11 dostane jednorázově doplatek za směnu zhruba 52 milionů Kč, protože do směny vložila více pozemků než nakonec dostane. Za tyto peníze už lze třeba opravit celou pochozí zónu na Hájích, aby do ní neteklo a přestaly se uvolňovat dlaždice nebo za to můžeme opravit a zrekonstruovat asi 10 vnitrobloků s parky mezi paneláky nebo vybudovat asi 200 nových parkovacích míst pro občany Jižního Města.
Další nespornou výhodou a výhrou pro Jižní Město je fakt, že směnou si Praha zcelí vlastnictví parkovišť u ulice Hviezdoslavova. Tam pozemky v tuto chvíli patřily rodinám restituentů a soukromé společnosti FINEP. Hrozila tam nekontrolovaná, tzv. salámová výstavba přímo na parkovištích, kde dnes parkují lidé!
Díky této směně si parkoviště ochráníme v majetku Prahy a nebude tak možné na nich nikdy postavit nic jiného, než si na radnici schválíme. Já osobně budu v této lokalitě na parkovištích pouze pro výstavbu parkovacího domu nebo jiné občanské vybavenosti, kterou místní lidé budou preferovat.
Zlí jazykové a opozice budou namítat, že součástí směny je také scelení pozemků v lokalitě Na Jelenách, kde se v budoucnu bude moci stavět. Já na to říkám, ano, zlí jazykové mají pravdu, protože kde jinde by se na Jižním Městě měly v budoucnu stavět byty, případně škola nebo školka než v lokalitě, kde to nebude mít nikdo ze současných občanů před okny? Komu vadí výstavba vedle valu u D1 daleko od sídliště? Mně tedy ne, Praha 11 se má rozvíjet a je to správně, nechceme z Jižního Města jen skanzen komunismu. Ale nesmí to být uvnitř sídlišť, jak mnozí prosazují. Vždy budu bojovat proti nástavbám kotelen a zastavování vnitrobloků! Nicméně s rozumnou výstavbou kolem stanic Metra Opatov, Roztyly nebo lokality Na Jelenách nemám problém.
Je potřeba zmínit, že původně v lokalitě Na Jelenách je v územním plánu tzv. nerušící výstavba, což je třeba sklad Amazon, do kterého denně přijedou stovky, možná tisíce kamionů. I na to jsme mysleli a součástí dohod o směnách je změna územního plánu, která toto zakáže a naopak umožní v lokalitě výstavbu pouze bytů a veřejné vybavenosti (škola, školka, kultura, restaurace atp.).
Samozřejmě to vše musí být ve spolupráci a po diskusi s vámi, občany a sousedy z Jižního Města. Když budeme všichni táhnout za jeden provaz, máme páku investory přesvědčit o tom, co ve výstavbě chceme a potřebujeme prosadit.
Budu moc rád za vaše názory!