Adam Scheinherr se před několika dny chlubil první tramvají v novém kabátu. Je tu ale opravdu důvod chlubit se? Již v minulosti jsem psal o pochybném kroku hlavního města Prahy, které se rozhodlo (jaksi za zavřenými dveřmi) přelepit a přelakovat vozy MHD. Jen grafický manuál pro nový design město vyšel na dva miliony Kč, a to nemluvě o dalších x penězích, co úpravy a práce budou stát do budoucna. Bereme-li v potaz situaci s pandemií, která zasáhla životy nás všech a která si žádá a jistě ještě dlouho žádat bude, aby město podpořilo své obyvatele a především pak zasažené podnikatele, byla tohle vhodná chvíle na investice do tak “důležitého” projektu?

Dnes jsem na Zastupitelstvu hl. m. Prahy chtěl zařadit na program jednání několik svých otázek, na které bych od koalice rád slyšel jasné a konkrétní odpovědi. Už velice dlouho se vedení Prahy totiž o tématu odmítá bavit.

Moje otázky jsou například…

Proč bylo vůbec nutné teď měnit design MHD? V době, kdy je třeba co nejvíce šetřit peníze a užívat je na skutečně důležité věci (jako pomoc obyvatelstvu a podnikatelům v době covidové), a kdy navíc ještě ani nejsou vyřešena autorská práva na design, ve kterém MHD jezdilo doposud.
Proč vyhrál design takový, který nápadně připomíná dřívější “zebra” design rakouských OBB? Vyhodnocovali autoři, proč ho Rakousko opustilo? Dělala se vůbec nějaká “uživatelská testování”, při kterých by se zjistilo, zda nebude nový design lidi spíše mást? (Například metro totiž teď bude mít barvy prohozené a vstupy budou oproti nynější červené naopak bílé.)
Proč byla soutěž na dodavatele nového designu netransparentní? V přímém rozporu s tím, co prosazoval na magistrátu Adam Zábranský – pražský radní?
Je pravda, že některé stroje se při generálních opravách už dnes nelakují? A tím pádem se budou lakovat “extra” a tím vytvoří náklady navíc? Nebo zůstanou do konce životnosti nenalakované?
Je pravda, že svislé pruhy jsou při lakování dražší než horizontální? Kvůli nutnému lepšímu spásování dílu?
Je pravda, že tento nátěr bude dražší u nových vozů?
Je pravda, že současná Hejtmanka Petra Pecková tento design před volbami kritizovala? A teď už ho podporujete?

Celá tato věc mě už dlouho velmi rozčiluje. A to právě i proto, jak zatvrzele koalice odmítá vysvětlit některé kontroverzní okolnosti. Dovolte mi ještě jednou na několik z nich znovu poukázat pro ty, kteří mé minulé články nečetli.

1⃣ Na základě pokynu Rady hlavního města byla vyhlášena neveřejná soutěž na zpracování zmíněného grafického manuálu pro změnu designu vozidel, které se zúčastnilo 5 designerských studií. Až na výjimku v podobě designérky Anny Marešové převažovali v porotě designéři často se znající z předchozích společných působišť, dál pak političtí reprezentanti a vedoucí pracovníci dotčených organizátorů dopravy. Jako závislý náhradník se soutěže účastnil ještě pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha sobě), který ale na seznamu oficiálního webu PID chybí. Zajímavé složení. Také je dobré si uvědomit, že k soutěži nebyly přizvány všechny velké dopravní společnosti v čele s Českými drahami, Dopravním podnikem hl.m.Prahy.

2⃣ Hlavním argumentem koalice je sjednocení barev vozidel MHD. Nicméně to je také rozporuplné. Praha se kvůli snížení nákladů na celou věc rozhodla, že se vozy budou přelakovávat a redesignovat pouze při nutných rekonstrukcích a výměnách důležitých částí. Je tu ale třeba brát v potaz, že velká část vozů MHD je technicky uzpůsobena tak, že bude ve funkčním provozu minimálně ještě 15 let a ani u nich se s přelakováváním nepočítá. Praha tak bude ráda, když bude mít snad jednotně zbarvené vozy až někdy po roce 2035. (Asi?)

3⃣ Co se týče nového grafického návrhu, který byl designery vytvořen, také kolem něj se točí mnohé diskuse odborníků, kteří pochybují nad jeho barevným složením. Skoro 100 let trvalo našemu krásnému hlavnímu městu, než si sjednotilo podobu a styl vozidel, které dopravují jeho obyvatele. Možná už jsme na něj „zvyklí“ a tak ho třeba tolik nedoceníme, jako to ostatně u starších věcí bývá, ale pořád to nepovažuji za dobrý důvod, proč se nyní pouštět do jeho změny. Navíc ho takto náhle změnit může některé lidi velmi dobře zmást. Například metro bude mít barvy prohozené a vstupy budou oproti nynější červené naopak bílé. Na vlacích CityElefant naopak mají dveře být utopené v celočerveném pruhu. Dává to smysl?

A to jsem ani nezmínil, že doteď Praha nebyla schopná vyřešit spor o autorská práva na současný vzhled s jeho tvůrcem, Patrikem Kotasem. Zkrátka a jednoduše. Další z řady podivných a rozporuplných rozhodnutí pražské vlády, o kterém se s nikým nebaví, ale zvesela se jím chlubí na sociálních sítích. Kdy už Piráti dostojí svému slibu “transparentní a otevřené” politiky? Kdy už začnou odpovídat na nepohodlné otázky? Nevím, zda se toho dočkáme!