Za těch několik let ve funkci se našemu týmu podařilo udělat hodně dobrého. Já osobně mám  radost hlavně z níže uvedených dokončených projektů.

Základní a mateřská škola Chodov

Rekonstrukce základní a mateřské školy, která se tak stala moderním úsporným objektem třídy A, za 187 mil. Kč. Jedná se o velmi unikátní projekt, který neměl v Praze obdoby.

 

Základní škola Mendelova

V základní škole Mendelova jsme postavili zcela novou kuchyni pro naše žáky.

 

ZŠ Pošepného a ZŠ Campanus

Na dalších našich školách jsme prováděli rozsáhlé opravy a rekonstrukce hygienických zařízení, toalet a podobně..

 

ZŠ Ke Kateřinkám

Další škola, kterou jsme zlepšili pro naše děti. Tentokrát se jednalo o zateplení.

 

Revitalizované vnitrobloky

Sídliště na Jižňáku dříve dlouhodobě chátrala a nebyla udržována. Podařilo se nám zrevitalizovat hned dva krásné vnitrobloky. Bohužel od mého odvolání k dalším revitalizacím už nedošlo.

 

Rekonstrukce stanice metra Opatov

Po 12 letech plánování jsme konečně zrealizovali rekonstrukci metra Opatov. Došlo k proměně autobusového terminálu, přibyly koše, lavičky i přístřešky, vyměnilo se osvětlení, elektrické rozvaděče, napájení informačního systému a podobně. Průběh rekonstrukce a další informace najdete v mém starším článku.

 

Oprava pochozí zóny Háje

Realizovali jsme opravu pochozí zóny Háje a instalovali nové osvětlení. Musím ale říct, že tohle zdaleka nestačí. Nesmíme dovolit, aby Háje dopadly podobně jako Budějovická! Vzhledem k stále nedobrému stavu tohoto objektu, kdy do něho nebezpečně zatéká, hrozí, že to statici budou chtít zavřít. Nechápu, proč už s tím radnice nezačala něco dělat. Po volbách to změníme!

 

Bydlení pro občany JM – Zahrady Opatov

Nedostatek bytů pro občany naší městské části, jejich děti nebo nově založené rodiny je u nás dlouhodobý problém. V době mého působení jsme proto realizovali projekt Zahrady Opatov, v rámci kterého jsme připravili krásné nové byty právě pro tento účel. Vzniklo 194 bytů pro naše lidi. Skvěle se o ně nyní stará Jihoměstská majetková společnost.

 

Opravy starých bytů ve spolupráci s JMM

S naší městskou firmou (Jihoměstská majetková a.s.) jsme úzce spolupracovali na opravě řady starých městských bytů, které byly po předchozích letech v naprosto dezolátním stavu. Bylo až zarážející, jak daleko to předchozí vlády na Jižním Městě nechaly zajít. Stejně tak nefunkční byla i samotná Jihoměstská majetková, kterou jsem v průběhu několika let na pozici místostarosty pro správu majetku restrukturalizoval, pomohl jsem vytvořit její nové vedení, zefektivnit veškeré procesy a především jsem jí také kompletně odpolitizoval. Politici z dřívějších vlád ji měli jako stabilní zdroj peněz v rámci svých funkcí. Tomu jsem učinil přítrž a je tak dnes vedena lidmi ze soukromého sektoru.

 

Prodloužení pohotovosti na Jižním Městě

Praha 11 je jediná městská část, která má svou vlastní lékařskou pohotovost. V určitou chvíli hrozilo, že ale nebude její činnost kvůli financím prodloužena. Zasadil jsem se o to, aby zůstala otevřená a funkční pro naše občany. Pokud mi v letošních volbách svěříte vaši důvěru, rozhodně pohotovost nejen nadále prodloužím, ale ještě ji rozšířím!

 

Malé parkovací domy pro místní

Připravili jsme projekty dvou nových malých (jedno- až dvoupodlažních) parkovacích domů v ulicích Gregorova a Šalounova. V současné době jsou tam totiž dvě malá venkovní parkoviště, ke kterým by stačilo přistavět právě jedno nebo dvě patra, čímž by se výrazně zvýšila jejich kapacita. Místní lidé ze sídliště by tak konečně nemuseli každý den čtvrthodiny hledat parkovací stání v okolí. Domy byly zároveň navrženy tak, aby nezastínily okolní bytovky. Bohužel po mém odvolání Piráty radnice v těchto projektech, jak jsme je navrhli, nepokračovala.

 

Nová lávka na Chodově

Prováděli jsme generální rekonstrukci lávky pro chodce na Chodově.

 

Vyřešení restitucí

Po 32 letech od revoluce se mi povedlo vyřešit spory s rodinami restituentů. MČ Praha 11 ušetří 38 mil. Kč za pronájmy a poplatky, které musela platit v souvislosti s těmito pozemky.

 

Opravy laviček a zastávek, úklid na ulicích

Čisté ulice, opravené lavičky a zastávky, to je naprostý základ. Staral jsem se o to jako místostarosta a starám se o to stále, i když nejsem ve funkci. Každý týden mi občané píší, co je kde špatně, a já se snažím dotlačit magistrát nebo příslušné městské firmy k aktivitě. Zatím se mi daří! Řešil jsem takhle už desítky míst. Pište mi také vaše podněty!

 

Nově služba Senior taxi

Jak jsme slíbili v programu z roku 2018, zřídili jsme na Jižním Městě službu senior taxi. Ta začala být mezi staršími spoluobčany natolik oblíbená, že jsme ji záhy museli rozšířit a posílit.

 

Přeměna úseku dálnice D1 a snížení hluku a emisí

Naši občané, především ze starého Chodova ale i z Jižního Města II, si po letech aspoň trochu oddechnou, protože úsek od Spořilova po Průhonice oficiálně už není dálnicí. Nyní je pouze silnicí I. třídy, díky čemuž klesne i povolená rychlost. Místní, kteří bydlí v okolí průjezdu Jižňákem, celé roky trpěli nadměrným hlukem a zplodinami z výfuků aut, které se proháněli po D1. Zhruba od centra Chodov řidiči jezdili často 130 km/h i více. Jak asi víte, hluk a emise stoupají s rychlostí nikoliv lineárně, ale exponenciálně. Pro lidi z okolí se tak doprava na dálnici stala velmi nepříjemnou součástí života.

Ještě jako místostarosta Prahy 11 jsem s řadou jihoměstských rodin a občanů o tomto problému mluvil a slíbil pomoci. Inicioval jsem proto tehdy několik schůzek a odeslal mnoho dopisů jak vedení Prahy či TSK, tak na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Hledali jsme způsoby, jak bychom dokázali místním ulevit a přinejmenším snížit povolenou rychlost na tomto úseku dálnice. Systém povolených rychlostí mezi dálnicemi a obecními silnicemi je nicméně dost komplikovaný a dlouho to vypadalo, že moje úsilí nikam nepovede. Až do začátku roku 2023! Stát věnoval tuto část dálnice do vlastnictví hlavního města Prahy, čímž se úsek D1 stane klasickou silnicí I. třídy. V praxi to znamená, že nejvyšší povolená rychlost bude 110 km/h a v obci pak jen 80 km/h.

 

Pokračování restaurace v Chodovské tvrzi

Restaurace v Chodovské tvrzi byla vždy velmi oblíbená mezi místními rodinami. Bohužel se kvůli covidu dostala do problémů a málem k došlo k jejímu zavření. Společně s kolegy Horákem a Jiravou jsme ale zařídili, aby mohla nadále pro naše spoluobčany fungovat. Více jsem psal zde.

 

Poradenské centrum pro podnikatele

V době covidové krize, kdy se mnozí podnikatelé a firmy dostali do ošklivých problémů, jsme na Jižním Městě spustili poradenské centrum. To mělo za úkol všem, kteří to potřebovali, pomáhat řešit jejich problematickou situaci, dosáhnout na získání státních nebo městských příspěvků a podobně. Jako místostarosta pro podporu podnikání jsem se s majiteli malých firem potkával denně, snažil jsem se jim v tehdejší těžké době maximálně vycházet vstříc, odpouštět nájemné (bylo-li to možné) a pomáhal jsem jim zorientovat se ve složitých a stále se měnících pravidlech.

 

Dny Prahy 11

Tohle je trošku z jiného soudku, ale vzpomínám na to tak rád, že jsem to sem musel dát. Dny Prahy 11 jsme pořádali jako takovou kulturně zábavnou věc pro naše sousedy a bylo to strašně fajn. Těším se na pokračování.

 

Můžete se také podívat, jaké výsledky Praze v minulých letech přineslo hnutí ANO nebo konkrétně Andrej Babiš.

 

Co mě mrzí

Před mým odvoláním Piráty (čtěte vysvětlení) jsem připravil celou řadu dalších projektů a studií, na které za poslední rok nikdo nesáhl. Piráti to jednoduše spláchli do záchodu. Je to obrovská škoda a zároveň nepochopitelné, protože jsem všechny rozdělané věci tehdy předal jihoměstskému starostovi a zastupitelům v dobré víře, že to dokončí.

Dokonce jsem jim navzdory našim neshodám nabízel, že jim s čímkoliv pomůžu nebo dodatečně vysvětlím cokoliv, co bude třeba. Nechápal jsem, proč by mé odvolání mělo zastavit tyto dobré věci, které by zlepšily život nám všem. Starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti) a jeho kolegové na to ale nijak nereagovali a zahodili to.

Jednalo se například:

  • Malé parkovací domy pro zvýšení kapacity parkovacích míst Jižního Města

Parkování na Jižním Městě je obrovský problém. Není dostatek míst a navíc ta stávající jsou často obsazena mimopražskými řidiči, kteří přijíždí za prací. Připravili jsme dva nové menší parkovací domy, které nejsou nesmyslně obrovské a zároveň které by dokázaly kapacity navýšit. Udělali jsme studie pro tyto domy v ulicích Šalounova a Gregorova, ale opět.. Piráti to hodili do koše.

  • Rekonstrukce Sandry

Usilovně jsem pracoval na rekonstrukci ubytovny Sandry, která měla nabídnout bydlení 194 jihoměstským rodinám nebo potřebným profesím (hasičům, policistům, učitelům apod). Piráti to však zakonzervovali, zmrazili stavbu a neřeší to. Tato nečinnost vytváří obrovskou škodu Praze 11 (poplatky, prodražování stavebnin a dále).

Můžete se podívat na vizualizaci, jak to mělo vypadat..

V letošních volbách kandiduji na starostu Prahy 11 a mám jasnou představu toho, co bych chtěl na Jižním Městě dokázat. Čtěte podrobnosti zde. Věřím, že vyhraji, a pokud se tak stane, všechny tyto projekty dokončím.