Podporuji a pomáhám

Podporuji řadu dobročinných organizací a budu rád, když se ke mně připojíte.

ŽIVOT 90

V ŽIVOTě 90 již 30. rokem pomáhají seniorům v tom, aby mohli co nejdéle plnohodnotně žít v prostředí vlastního domova. V centru Prahy provozují komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, své služby poskytují 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Seniorům poskytují bezplatné poradny, kurzy, přednášky, jedinou nonstop bezplatnou linku důvěry pro seniory v ČR, pobytovou službu, pečovatelskou službu a tísňovou péči. Ta byla v minulém roce odbornou studií vyhodnocena jako ta nejlepší v České republice. V rámci dobrovolnického programu nabízejí seniorům přátelské návštěvy, hovory nebo dopisování.

Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

Přispějte se mnou a staňte se Dobrým andělem.

Sbírka potravin

Vybrané potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE, Člověk v tísni a Slezská diakonie a obchodními řetězci.

Kapka naděje

Již od roku 2000 pomáhá NF Kapka naděje zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2018 se se stejným úsilím věnuje i oboru dětské psychiatrie, jelikož závažnost této tématiky považuje nejen v podpoře, ale i osvětě za více než nutnou. 

Jejich cílem je zlepšit vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporujeme i vědecké projekty.

Naše dítě

Pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci, již od roku 1993. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. 

Spolupracuje s několika mezinárodními organizacemi a podílí se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie. Nadace Naše dítě je nezávislá organizace.

Víte o naléhavé sbírce, která potřebuje podpořit? Napište mi. V roce 2022 jsme s manželkou založili vlastní nadační fond a pomáháme celé řadě dalších projektů.

Kdo je Ondřej Prokop?

Pokud vás zajímá více, objevil jsem se také v několika pořadech a rozhovorech v médiích.

Na jedno se Standou Brunclíkem

Stanislav Brunclík mě pozval do svého podcastu Na jedno. Povídání u piva bylo super. Vyprávěl jsem o mých deseti letech v komunální politice, o zkušenostech s vládou aktivistů na Jižňáku i nekonečných dohadech na magistrátu.

Nejsem pouze politik

Jako všichni ostatní i já se snažím užívat si života. Moje každodenní zážitky můžete sledovat na Instagramu.

Sledujte mě na sítích

Jsem jediný politik v Praze, který vás aktivně informuje o všech svých aktivitách. Nejen, že přispívám denně na Facebook, Instagram a Twitter, ale dokonce každý týden vydávám videopořad Čau Praho, ve kterém shrnuji nejdůležitější novinky z Prahy, Jižního Města a dalších městských částí.

Budu rád, když mě budete sledovat i Vy!

Zmíněný pořad naleznete zde na webu a dalších platformách.

Můžete mě také kdykoliv kontaktovat s vaším podnětem.

E-mail: prokop@anobudelip.cz

Secure Your Seat on the Masterclass Now

Enter your details below to book your FREE place on our next masterclass!

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close