Ohledně restaurace v Chodovské tvrzi bych rád poděkoval občanům a občanské iniciativě, která poukázala na vzniklý problém s původně zamýšleným zrušením tohoto zařízení.😕 Také bych rád zopakoval, že restauraci nechceme nechat zrušit a podnikli jsme kroky k umožnění jejího zachování, o čemž jsem psal již minulý týden.

MČ Praha 11 se rozhodně snaží pomáhat podnikům, které se kvůli covid krizi ocitly v nouzi, a členové rady se i v tomto případě shodli na tom, že by si přáli zachování této restaurace – z tohoto důvodu restaurace přejde na základě úpravy nájemních smluv buď přímo na vlastníka objektu, tedy Městskou část Praha 11, nebo její správní firmu Jihoměstskou majetkovou, a.s. Za tuto dohodu patří největší díky kolegům Petru Jiravovi a Martinovi Horákovi, kteří se kauze od počátku věnovali a kteří ji také s koaličními partnery vyjednali.

Ohledně dotazů na pokračování stávajícího nájemce je možné konstatovat, že v případě, že budou uhrazeny všechny nedoplatky, tak je možná i varianta, aby v předmětném nebytovém prostoru setrval, a to jakožto nájemce majitele objektu, tedy městské části, nebo podnájemce Jihoměstské majetkové, a.s.

Aktuální informace budeme jako vždy publikovat prostřednictvím radničního webu a facebookových stránek městské části.

Viz https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-z-prahy-11/prohlaseni-vedeni-mc-praha-11-k-soucasne-situaci-restaurace-v-historickem-objektu-chodovske-tvrze.html