Po 12 letech plánování dnes začíná rekonstrukce metra Opatov. Mám ohromnou radost, že se nám s tím za našeho působení podařilo konečně někam hnout. Tato dlouho očekávaná přestavba přinese řadu změn a přiblíží nás zase o kousek k hezké a moderní stanici s pěknou městskou čtvrtí, jako je to například na Chodově. Do komentářů vkládám několik vizualizací pro představu…

Pokud se ptáte, proč naší městské části zabralo tak dlouho, než tyto změny dala do pohybu, a jak je možné, že se to celých 12 let pouze a jen plánovalo, pak vám hned odpovím. Potíž zde byla v tom, že město původně požadovalo po dopravním podniku kolem 600 tisíc korun za pronájem pozemku, který je nutný ke stavebním pracím využívat – pro přístup na stavbu, pro odkládání materiálu a tak dále. Vzhledem k tomu, že Dopravní podnik hl. m. Prahy neměl na tento pronájem několik let po sobě prostor v rozpočtu, rekonstrukce metra tak stála na místě.

Žádat tyto peníze po dopravním podniku a blokovat tak celou přestavbu mi osobně přišlo jako naprostý nesmysl. Vždyť konec konců je to v zájmu nás všech, občanů i městské části, aby se toto místo po letech konečně zvelebilo a dopravní podnik není žádná soukromá firma, která by na tom nespravedlivě profitovala. Můj návrh řešení byl jednoduchý. Prostě tento pronájem odpusťme a podílejme se na přestavbě jako skuteční partneři. Už bylo na čase.

Co si budeme povídat, všichni víme, jak to se stanicí a jejím okolím vypadá. Nepořádek, odpadky a nedopalky, špinavá nebo rozbitá skla, posprejované zdi, bezdomovci a obecně nedostatek občanského vyžití a služeb v lokalitě. Pokud pomineme samotný její stav a vzhled, je stanice metra v podstatě obklopena jen vzdálenými bytovými domy a ničím jiným. To samozřejmě má své důvody v historii, kdy tehdy vládnoucí komunisté stačili vystavět pouze tyto panelové domy, ale na nic dalšího už jim peníze nezbyly a za 30 porevolučních let se dosud žádné další vládě nepodařilo s tím něco provést.

To všechno se teď ale začne měnit. Dnes začínáme s rekonstrukcí spodního vestibulu a nástupiště. Vzniknou konečně dva bezbariérové výtahy, které usnadní přístup do metra nejen vozíčkářům ale také maminkám a starším lidem, kteří mi kvůli tomu i často psali. Opraveny budou obklady stěn, dlažby i stropní desky, vymění se kompletně veškeré podhledy ve stanici i vestibulu, pořídí se nové odpadkové koše a lavičky pro cestující, vymění se osvětlení, vzniknou nové nátěry na autobusovém nástupišti a mnoho dalšího. Opraveny budou také akustické majáčky, které pomáhají s orientací nevidomým a slabozrakým. Věřím, že se tím úroveň celého metra ohromně zvedne a moc se těším na výsledek.

Rekonstrukcí dolního vestibulu a nástupiště rozhodně ale nekončíme! Naopak jsme vůbec poprvé v porevoluční historii na prahu dobudování zdejší lokality tak, jak si to projektanti po léta představovali. V současnosti už je hotová územní studie, která navrhuje, co všechno by bylo možné a také potřebné v okolí vybudovat, aby stanice fungovala jako jakýsi střed celé okolní čtvrti.

Ve spolupráci s investory, se kterými nyní kolegové intenzivně jednají, by zde postupem času měly vzniknout obchůdky, kavárny, restaurace ale také nová zeleň, park, vodní prvky jako např. fontána nebo rybníček a podobně. Magistrát hl.m. v místě dále plánuje vybudování nového P+R parkoviště, kam by se dalo sjet z dálnice a kde by mohli projíždějící řidiči parkovat, což by zase ulevilo celkové situaci s dopravou a parkováním na Praze 11.

Věřím, že je to jen jedna z mnoha pozitivních novinek, které vám v blízké době budeme moci představit. Pracujeme intenzivně na tom, abychom realizovali naší vizi skutečně rozvinutého Jižního Města, o jaké často mluvím, a z okolí tohoto metra vznikla krásná městská čtvrť, kde lidé naleznou vše, co bude třeba. Zároveň chci moc poděkovat svým kolegům, bez kterých by tento úspěch a další věci nebyly možné, a těmi jsou Adam Scheinherr, Martin Duška a Petr Witowski.

Budu vás určitě informovat o všem, co se děje. Děkuji za podporu a mějte všichni moc pěkný týden.