Rada městské části Praha 11  rozhodla o zahájení realizace 9 projektů, které byly vybrány občany Jižního Města v rámci participativního rozpočtu.

Letos se městská část rozhodla zapojit občany do rozhodování o využití předem schválených finančních prostředků, tzv. participativního rozpočtu. Projekt Spolu za lepší 11 umožnil občanům navrhnout úpravu veřejného prostranství, např. vybudování dětského hřiště, úprava parků či rekonstrukce nějakého objektu. Městská část poskytovala občanům odborné konzultace a zajistila organizaci hlasování pro výběr projektů, které se z uvolněných prostředků budou realizovat.

Občané se s vervou zapojili a navrhli neuvěřitelných 53 projektů. Z toho bylo bohužel při posuzování vyřazeno 21 projektů, protože návrhy nebylo možné ani po úpravách realizovat. Do hlasování prošlo 32 projektů, z nich prvních 9, které dostaly nejvíce hlasů, bude realizováno.

Informace o vítězných projektech naleznete níže:

Plíce kolem dálnice Stromy jako čističky ovzduší kolem dálnice D1

Každodenní kolony automobilů zvyšují v okolí koncentraci oxidu dusičitého a dalších emisních látek, navíc obtěžují místní obyvatelstvo hlukem, prachem a zápachem. Návrh spočívá v tom osázet okolí dálnice několika desítkami stromů, který tyto nežádoucí vlivy eliminují a zlepší život na Jižním Městě.

Trampolínky

Zemní trampolínky využijí jak děti tak dospělí. Jsou bezpečné, velmi odolné a nevyžadují žádnou velkou péči. Využívat je můžete po celý rok.

Revitalizace plácku/parku před domy v ulici Brandlova

Obnova plácku mezi ulicemi Markušova a Brandlova, který je v současnosti využíván jen jako záchod pro psy a pro setkávání opilců. Do parku se umístí nové lavičky, upraví se povrch plácku a chodník. Také zde budou umístěny dvě hokejové branky a několik fitness prvků. Vzhled bude dokreslen okrasnými květinami a keři.

Vzdušná protisluneční pergola v parku u Chodovské vodní tvrze

Umístění pergoly do nové části parku umožní návštěvníkům využívat park i za slunečných dnů. Pergola bude vyrobena z přírodních materiálů, z dřevěných hranolů nebo rovnou z kmenů stromů. Zastínění pergoly bude vytvořeno zavěšením vzdušné látky a sedět se bude přímo na zemi na trávě.

Vyčištění a zatravnění plochy před vstupem do ZŠ Květnového vítězství 40/64

Před vstupem do školy bude odstraněn vydlážděný prostor, který dříve sloužil jako piedestal pro sochu, která tam již několik let není. Prostor bude zatravněn.

Rekonstrukce dětského hřiště poblíž ulice Machkova

V loňském roce byla z hřiště odstraněna poškozená houpačka, která již nebyla nahrazena. Na dětské hřiště bude umístěna nová houpačka a prostor bude doplněn o další herní prvky i pro starší děti. Také zde bude umístěn větší odpadkový koš a bude vyměněn písek v pískovišti.

Základní lezecká a posilovací sestava u cyklostezky v ulici Tererova

Na travnatý povrch u cyklostezky bude umístěna základní jednoduchá posilovací konstrukce v imitaci dřeva. Na posilovací sestavě bude možné posilovat svaly paží, ramen a břicha. Návštěvníci si na přístrojích zlepší flexibilitu a rozvinou svou koordinaci.

Obnovení a úprava části pozemku v okolí ulice Kosmická

Pozemek je ve velmi zanedbaném stavu a shlukují se zde lidé bez domova. Z pozemku se odstraní starý, roky nepoužívaný výtah. Také budou upraveny zanedbané keře, celý prostor bude uklizen a z okolních zdí budou odstraněny nápisy od sprejerů. Budou odstraněny staré železné zábrany, které se nachází pod schody. Dojde k obnovení trávníků, vysázení nových keřů a umístění odpadkového koše. Na blízké pochozí zóně bude do betonových květináčů zasázeno několik nízkých jehličnanů.

„Světlo u Modré školy“

Okolí školy v ulici U Modré školy je v současnosti nedostatečně osvětleno. Místo je hojně využíváno občany, proto zde budou umístěny sloupy veřejného osvětlení tak, aby tuto cestu mohli občané využívat i v nočních hodinách a zároveň tak, aby nové osvětlení neobtěžovalo obyvatele sousedního panelového domu.