Více peněz do oprav stávajících ulic a chodníků, dokončení vnějšího dálničního okruhu kolem Prahy a rozšíření sítě metra, to jsou změny v dopravní infrastruktuře, které občané vyhodnotili jako jedny z nejdůležitějších. Požadavky Pražanů a Středočechů vyplývají ze sociologického průzkumu společnosti Median, který byl zhotoven v rámci projektu Polaď Prahu.

Každý ze zodpovídaných dopravních aspektů byl uvozen souslovím „chci, aby“, čímž se kladl důraz na osobní zájem respondentů. Obecně se dá říci, že čím vyšší míru souhlasu respondenti uvedli, tím vyšší míru důležitosti aspektům přiřadili. A občané se v tomto ohledu vyjádřili jasně.

Devět z deseti obyvatel Prahy a Středočeského kraje se shoduje, aby šlo více peněz do oprav stávajících ulic a chodníků. Stejně velká skupina lidí si přeje dokončení Pražského okruhu, více prostoru pro lidi, více zeleně v ulicích města a vybudování dalších záchytných parkovišť P+R s přestupem na veřejnou dopravu. Aby se rozšířila síť metra si přeje 84 % respondentů.

„Názory drtivé většiny Pražanů a Středočechů jasně ukázaly směr, kterým by se měla doprava v Praze a okolí vydat. Je zřejmé, že dostavba Pražského okruhu, který staví stát, je pro lidi opravdu velmi důležitá. Nesmíme přestat pracovat a musíme ji dotáhnout. Připravuji také dostavbu Městského okruhu, který podle mého názoru Praha nutně potřebuje. Výzkum také jasně ukazuje, že bychom se měli držet dalšího rozvoje kolejové dopravy v Praze a pokusit se přesunout lidi z aut na koleje ještě ve větší míře. Ať už půjde o nové tratě, zastávky nebo o další rozvoj parkovišť P+R. Na tom všem už teď pracuje řada odborníků, chci, aby se začaly věci skutečně hýbat,“ vyjádřil vizi pražské mobility náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek a dodal: „Výzkum také jasně ukazuje, že si lidé přejí, aby se investovalo více peněz do oprav silnic a chodníků. Už nyní ale do jejich oprav dáváme nejvíc peněz v historii, v loňském roce se povedlo sehnat přes 3 miliardy korun.“

Lidé si také v 65 % přáli posílení železniční dopravy do okolí Prahy, vybudování nových tramvajových tratí, preferenci autobusů a tramvají na semaforech před auty, zlepšení cestování na kole do práce a školy a v neposlední řadě možnost zapůjčení jízdního kola přímo na ulici.

Následující tabulka zobrazuje očekávaný souhlas či nesouhlas s rozvojem v jednotlivých aspektech mobility v rámci konkrétního scénáře. Tmavě zelená vyjadřuje očekávaný silný souhlas (určitě ano) s rozvojem dané dimenze mobility, světle zelená mírný souhlas (spíše ano), růžová mírný nesouhlas (spíše ne) a červená silný nesouhlas (určitě ne).

Následující graf je setříděn podle celkového souhlasu (určitě + spíše ano).

„Je zajímavé, jak se naše dopravní chování s velkou přesností odráží v tom, co bychom si přáli, aby se v dopravní politice Prahy a okolí skutečně stalo. Z konkrétních opatření mě nejvíce zaujala vysoká podpora vzniku nových parkovišť P+R,“ sdělil sociolog ze společnosti Median Martin Buchtík, který průzkum vedl.

Praha proto do budoucna chce podporovat především kolejovou dopravu s promyšleným systémem městské a příměstské železnice, metra a tramvají. Kvalitní, provázaná a dostupná kolejová síť veřejné dopravy poskytne uživatelům rychlé a snadné cestování celou metropolitní oblastí s nízkým dopadem na životní prostředí.

Město se zasadí o dokončení Pražského okruhu a velkého rozvoje se dočká systém záchytných parkovišť P+R a B+R s podporou bikesharingu, navázaný na rychlé trasy vlaků, metra a tramvají do všech významných cílů v metropoli. V rámci automobilové dopravy se budou podporovat ekologické pohony, zejména ty elektrické.

Na základě odborné diskuse byly vytvořeny tři scénáře budoucí dopravní politiky v Praze viz tabulka. Z nich vyplynulo 18 aspektů souvisejících s dopravní politikou, které formou výroků respondenti posuzovali. Analýza pak sleduje tyto scénáře a mobilitní aspekty mezi obyvateli. Výzkum proběhl na území Prahy a zájmového území Středočeského kraje – Pražské metropolitní oblast (PMO) vně Prahy.

Průzkumu se zúčastnilo dohromady 2 200 respondentů a vyhotoven byl v období od února do března tohoto roku. Další informace ze sociologického průzkumu naleznete na stránce Polaď Prahu v sekci Podpůrné dokumenty P+.