Milí sousedé,
jak jistě víte, na jaře roku 2019 nová Rada MČ Praha 11 deklarovala, že prověří možnost vybudování veřejného venkovního koupaliště na Praze 11. Dotaz na toto téma padl i v mém posledním živém vysílání. Dovolil jsem si tak pro vás některé z informací stručně shrnout. Pod odkazem uvedeným níže zároveň můžete postupně zjišťovat aktuální informace k situaci ohledně koupaliště a podívat se na dokumentační materiály pro jeho vybudování.
V letním období 2019 započaly první přípravné práce a na podzim téhož roku vznikla na radnici oficiální pracovní skupina MČ Praha 11 složená ze zástupců všech politických stran a vytipovala několik vhodných lokalit. Na základě následných prověření několika různých variant vyšla jako nejvhodnější lokalita v blízkosti areálu Jedenáctka Vodní svět u ulice Mírového hnutí, a to z několika důvodů. Následovalo zadání pro vypracování Studie proveditelnosti díky níž je možné určit, zda je lokalita vhodná pro umístění daného areálu, v jakému rozsahu a za jakých podmínek. V tuto chvíli je konečný výběr lokality stále v řešení. Dle mých informací by v blízké době měla pracovní skupina MČ Prahy 11 jednat o jejím výběru i výsledné variantě koupaliště.
Osobně zastávám názor, že lokalita má své limity, ale dá se s nimi pracovat. Například silnice je zde dost vytížená, nicméně dopravní situace by se v těchto místech měla do budoucna zlepšit díky zprovoznění části Pražského okruhu 511. Nejsem však úplně fanouškem myšlenky, kdy by koupaliště mělo mít kapacitu 2000 lidí. Během parných letních dnů ani taková kapacita nebude plně stačit pro pokrytí kapacity celé Prahy 11. Naopak bych se přikláněl k variantě trochu menšího koupaliště s vidinou vybudování dalšího. Je třeba zmínit, že v této situaci nejsem rozhodující osobností, tento projekt připadá zejména v kompetenci pana starosty Dohnala. Shodneme se však, že Praha 11 a její obyvatelé si po dlouhých letech venkovní koupaliště opravdu zaslouží!
Odkaz na web s aktuálními informacemi k veřejnému venkovnímu koupališti:
Co si o tom myslíte vy? Napište mi vaše názory.