Dávno jsem si odvykl reagovat na nesmysly, které někteří politici pravidelně pouští do médií ve snaze zlepšit svůj obraz v očích veřejnosti. Výjimkou jsou jen případy, kdy do konstruktů z překroucených faktů zahrnou mé jméno – pak se jednoduše ozvat musím.

Tentokrát jde o článek náměstkyně pražské primátorky Petry Kolínské (Trojkoalice) o projektu humanizace Severojižní magistrály, v němž mě označila za lháře. Podle paní náměstkyně torpéduje hnutí ANO kultivaci jedné z nejvytíženějších dopravních tepen tím, že k projektu vyžaduje „posouzení vlivu na životní prostředí a kdesi cosi.“ Že je to od zastupitelky ze Strany zelených minimálně překvapivé?

Petra Kolínská vidí navíc jako nepotřebnou i dostavbu Městského okruhu a dalších objízdných tras, která má obyvatelům hlavního města výrazně ulevit od zplodin z automobilové dopravy. Vyřešení tristní dopravní situace v metropoli podle ní s humanizací magistrály nijak nesouvisí, právě naopak. Aby toho nebylo málo, neváhala se paní náměstkyně na podporu svých zcestných tvrzení zaštítit přímo architektem projektu humanizace magistrály Janem Gehlem a mě označit za lháře: „Pokud Ondřej Prokop (ANO) či Alexandra Udženija (ODS) dnes říkají, že Gehl snad doporučoval počkat na hotové okruhy, není to pravda, jde to ostře proti tomu, co Gehl navrhuje, a ověřit si to může každý přímo ve veřejně přístupné studii,“ uvedla v článku.

Protože hnutí ANO proměnu magistrály podporuje (pana architekta na základě skvělých referencí ostatně našla a oslovila primátorka Adriana Krnáčová), měl jsem možnost být u projektu od samého začátku. Loni v květnu jsem se dokonce zúčastnil prezentace téměř hotového projektu v dánské Kodani, kde jsem měl možnost s Janem Gehlem o návrhu diskutovat. Gehl zde jasně řekli, že chápe Prahu jako automobilovou metropoli, která zatím není připravena na zásadní omezení propustnosti. V této souvislosti formuloval i nutnost nejprve dokončit objízdné trasy, včetně okruhů, a začít s prvním krokem realizace projektu: implementací humanizačních prvků v podobě výměn zábradlí za zeleň, úprav fasád, některých sjezdů, přechodů apod. V rámci této fáze se zároveň počítá s přípravou zásadních změn (tentokrát už s vlivem na propustnost), které přijdou na řadu v okamžiku otevření Městského okruhu.

Věřím (a jsem ochotný to i odpřisáhnout), že Jan Gehl výše uvedené závěry naší diskuse potvrdí, a paní Kolínskou vyzývám, aby mou údajnou lež dokázala.

Jen ještě na okraj: kdyby Trojkoalice svým obstrukčním jednáním neblokovala dostavbu Městského okruhu, byla by dnes Severojižní magistrála celkové humanizaci mnohem blíž. Už dávno se totiž mohlo pracovat na prodloužení tunelu Blanka a jejím napojeni na další část okruhu, čímž by pro Pražany vznikla objízdná trasa magistrály z východní strany města. Někdy holt neškodí zamést si nejdřív před vlastním prahem.