Pražská Severojižní magistrála byla postavena v 70. letech jako hlavní silniční tah procházející středem města. Denně přes ní přejede přes 100 tisíc automobilů. Současná podoba magistrály je navržena a řízena jako dálniční koridor.

To se brzy může změnit a magistrála se možná dočká nové podoby. Na jejím projektu pomůže hlavnímu městu světoznámý dánský architekt Jan Gehl. Gehl se proslavil především jako odborník na veřejný prostor. Během své kariéry působil jako poradce stovek měst po celém světě, ta se rozhodla přijmout jeho vizi „města pro lidi“, jak ji rozpracoval ve stejnojmenné knize. Nyní se k tomuto projektu připojila i Praha, která s urbanistou navázala bližší spolupráci.

Vedení města má jasno v tom, že se z nevzhledné a nepropustné silnice stane městský bulvár, který by byl použitelný nejen pro auta, ale i pro pěší. Stane se tak přívětivějším prostorem pro všechny. Gehlovo architektonické studio pro Prahu uskuteční podrobné průzkumy potřeb a očekávání uživatelů magistrály a přilehlých veřejných prostor.

Na projektu bude Jan Gehl pracovat 3-4 měsíce a měl by být hotov do června 2017. Jeho tým navštíví třikrát Prahu. Jednou vyjede i tým Institutu plánování a rozvoje do sídla jeho firmy v Kodani. Za projekt má město podle dokumentů zaplatit v přepočtu 1,99 milionu korun. K projektu bude přiložen i akční plán na další roky. Smlouva tak zajistí hlavnímu městu využití jeho know-how a zkušeností při humanizaci magistrály.