Severozápadně od metra Roztyly se nachází opuštěný kus území, který dříve patřil společnosti Interlov. V dubnu tohoto roku byla zpřístupněná část území, nicméně zbytek je stále ve zpustošeném stavu a vykazuje typické známky brownfieldu. Celý pozemek patří společnosti Passer Invest, který, jak je známo, plánuje celý areál zrekonstruovat a udělat z něj příjemný veřejný prostor. A osobně myslím, že s tím má bohaté zkušenosti například v celém malém městě na Brumlovce, které za posledních 15 let vybudoval. Co vše ale předcházelo současnému stavu?

Interlov je společnost, která se za minulého režimu zabývala prodejem a vývozem zvěře do západních zemí. Jednalo se o drobnou zvěř: koroptve, zajíci a bažanti. Díky tehdejším poměrům, kdy myslivci museli povinně odevzdávat lov státu, se jednalo o slušný byznys, který vynášel relativně dobré zisky. Po Sametové revoluci v roce 1989 byl Interlov zrušen, vznikla nová společnost Interlov Praha, s.r.o a pokračovalo se dále. Firma ale nebyla schopna reagovat na rostoucí konkurenci, a proto po nějaké době zbankrotovala.

Na samotném pozemku ještě před tím, než jej obsadila společnost Interlov, bylo koupaliště „Plivátko“. V té době, tj. okolo roku 1940, ještě samozřejmě neexistovala Jižní spojka ani dálnice D1. Po druhé světové válce pak vznikla společnost Interlov, která se za minulého režimu zabývala prodejem a vývozem zvěře do západních zemí. Jednalo se o drobnou zvěř: koroptve, zajíce a bažanty. Díky tehdejším poměrům, kdy myslivci museli úlovky povinně odevzdávat státu, šlo o slušný byznys s relativně dobrými zisky. Vystavělo se zde několik budovy, okolí areálu patřilo mezi zemědělsky obdělávané půdy. Co se týče koupaliště, zůstalo v provozu až do roku 1975, kdy byla kompletně dokončena dálnice D1 a s ní oddělení Roztyl od Spořilova.

Areál před 2. světovou válkou
Podoba areálu za socialismu
Metro C a dálnice D1 změnily ráz krajiny k nepoznání

Areál je navíc důležitý z pohledu protipovodňových opatření. Lokalitou protéká Kunratický potok, který byl ale již před lety sveden do trubek. Ve spodní části byla v roce 1980 postavena suchá retenční nádrž, do níž je sváděna dešťová voda z oblasti Jižní Město II. Samotná nádrž chrání spodní tok Kunratického potoka a v případě záplav je schopna pojmout až 17 000 m3 vody. V roce 2016 byla zrekonstruována, aby se zlepšily její protipovodňové vlastnosti a zároveň lépe udržovala vodu v krajině.

S tím mimochodem pracuje i investor, který si pro tuto oblast připravil dvě varianty. Jak vypadají a co vše přinášejí do této lokality, si napíšeme v dalším pokračování.