Jak je to s arénou ledových sportů v areálu ZŠ Ke Kateřinkám? Proč nebylo v prosinci rozhodnuto o majetkovém vstupu Prahy 11 do společnosti AR DELTA, která ji chce vybudovat, tak, jak bylo dříve avizováno? Hned vysvětlím.

Schválení a odstartování celého projektu trvá a trochu ho zdržujeme z jednoduchého důvodu. Chceme si být jistí, že jsme si se společností AR DELTA odsouhlasili všechny podmínky a podrobnosti spolupráce dobře natolik, aby z této kooperace v budoucnu nebyly žádné problémy. Jak psal v tiskové zprávě už můj kolega Ing. Martin Horák, je nám totiž jasné, že naše rozhodnutí v této věci neovlivní pouze nás a naši současnou vládu, ale bude mít dlouhodobý vliv také na další vlády, co teprve přijdou.

To samozřejmě především z pohledu financí. Vybudování arény je jedna věc, další pak její provozování, organizační záležitosti a tak dál. K podílení se na těchto povinnostech se Praha 11 vstupem do společnosti v podstatě na dlouhé roky zaváže, takže je důležité mít dopředu projekt správně nasmlouvaný a dohodnutý.

Zastupitelský klub ANO na Jižním Městě přijal několik usnesení, která obsahují řadu podmínek, bez kterých nepodpoří projekt svými hlasy. Tyto podmínky byly předány již koaličním partnerům a hned poté taky zastupitelům společnosti AR DELTA. Jedná se především o tyto požadavky…

Bude posouzena reálnost položkového rozpočtu stavby a prováděcí dokumentace k výstavbě arény ledových sportů.
Cena za výstavbu dle položkového rozpočtu bude stanovena jako nepřekročitelná.
Budou přesně definovány podmínky, za kterých budeme akceptovat případné vícepráce.
Technický dozor investora bude v režii městské části.
Veškeré právní posudky, na základě kterých dojde ke schválení majetkového vstupu, musí získat při odborném právním posouzení výroky „bez výhrad“.
Finanční prostředky pro AR DELTA budou uvolněny poté, co bude podepsána a) smlouva o poskytnutí bankovního úvěru a b) smlouva o dílo na výstavbu arény ledových sportů.
Do správní rady společnosti budou nominováni zástupci, kteří budou hájit zájmy městské části.

Již v tomto týdnu započala jednání, na jejichž konci bude jasné, zda jsou naši partneři ochotni tyto podmínky splnit, a my tak budeme moci projekt podpořit. Věřím, že se dokážeme domluvit ke spokojenosti všech stran.

Určitě vás budu v průběhu následujících týdnů informovat o všem, co se bude dít!