Milí sousedé,
velký úspěch včerejšího zastupitelstva, kdy jsme konečně dotlačili MČ k odprodeji 50% podílu v problematickém a pochybném projektu, kde jsme dlouhodobě měli podezření na tunelování veřejných peněz. Městská část získá zpátky 41 miliónů Kč, které může využít na realizaci řady velmi potřebných věcí. Investor se navíc zavázal stavbu dokončit a Aréna tak bude sloužit jihoměstským občanům!
Mám z toho velkou radost. Byl to právě projekt Arény ledových sportů, který vedl v říjnu 2021 k mému odvolání z pozice místostarosty pro správu majetku a který si Piráti chtěli za každou cenu protlačit na sílu. Mnohokrát jsem vám o tom psal, ale shrnu to ještě jednou..
Plánovaná nová sportovní hala ze začátku vypadala velice slibně a podporoval jsem ji. Nicméně po tom, co Piráti vymysleli, že půjde o společný podnik 50:50 mezi Prahou 11 a soukromým investorem, zpozorněl jsem. V lednu 2020 tedy zastupitelstvo rozhodlo, že Praha 11 vstoupí do realizace ALS společně se soukromou firmou. Získala tehdy 50% podíl poté, co dohromady investovala 40 miliónů Kč z městských peněz.
Poměrně rychle se ukázalo, že něco není správně.
Firma, pod kterou Aréna spadá, nebyla schopná dodržovat dohodnutá pravidla, neplnila sliby a Praha 11 s ní začala mít vážné problémy. Postupně z ní rezignovali všichni zástupci města. Kromě Petra Přenosila, který v té době byl jeden z hlavních poradců primátora Hřiba a velký pirátský trafikant. Ten jediný ve společnosti zůstal, aby mohl vše podepisovat jako bílý kůň a celý pochybný projekt udržovat naživu.
Vzhledem k tomu, že se v projektu nedodržovaly původní dohody a společnost s námi nekomunikovala transparentně, chtěli jsme celý tento nápad zastavit a zachránit peníze, které do toho naše městská část vložila. Tomu ale bránili zástupci Pirátů a TOP09STAN, kteří za každou cenu trvali na pokračování projektu. Přestože v něm někde pochybně mizely peníze a nikdo nám nehodlal vysvětlit přesně za co. Začali jsme se proto domnívat, že zde dochází k rozkrádání veřejných prostředků, přičemž Piráti skrze svého zástupce Petra Přenosila o tom měli nebo spíše museli vědět.
Byl to právě Petr Přenosil, který za mnou přišel v září 2021 s nechutným politickým kšeftem. Dal mi tehdy na výběr. Řekl doslova, abych dal ruce pryč od Arény ledových sportů a neblokoval ji, že prý jinak mě nechají odvolat z pozice místostarosty. Pokud bych býval přijal jeho nabídku, naopak by mi Pirátský magistrát vypomohl s financováním ubytovny Sandra. Dostavení bydlení pro rodiny v Sandře by samozřejmě bylo hezké “politické PR” pro každého politika, takže Piráti asi očekávali, že na to kývnu. Nekývl jsem. Odmítl jsem a vzápětí jsem byl odvolán.
Jsem proto strašně rád, že se nám včera povedlo tenhle tunel zastavit a získat Praze 11 peníze zpátky. Je to konec celé jedné kapitoly. Co na to říkáte vy?? Máte radost?