Níže naleznete řadu odkazů, studií a oficiálních materiálů ze kterých často čerpám mé vědomosti a čísla v otázkách dostupného bydlení a bytové politiky.

 

Oficiální dokumenty hl.m.Prahy:

 

Analýzy a studie zpracované Instutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR):

 

Zajímavá data z Českého statistického ústavu (ČSÚ):

 

Další zajímavé zdroje: