Tak milí Pražané,
koalice pod vedením „transparentního“ Zdeněk Hřib – primátor Prahy dnes nepustila na program jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy ani jeden z navrhovaných bodů opozice! To, že si Piráti a jejich koaliční partneři na transparentní demokracii jen hrají je po dnešku snad všem jasné. Válcování opozice, nepřipuštění občanů na jednání Zastupitelstva, tutlání a mlžení. To je už po 2 letech naprostý standard vládnutí této koalice.

Co asi koalice tají u Hotelu Opatov na Praze 11, který je již přes 10 let vybydlený a chátrá? To je jeden z bodů, který jsme dnes chtěli věcně prodiskutovat. Protože se domníváme, že Praze vzniká liknavým přístupem Rady významná škoda Praze v řádu desítek milionů Kč!

Rada hlavního města Prahy již po několik měsíců odkládá rozhodnutí investiční akce Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov bez udání důvodu. K významné prodlevě došlo již v lednu 2020 u výběru dodavatele. Rada vyloučila jednoho z účastníků zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek. Dodavatel měl být dle harmonogramu vybrán na začátku ledna 2020, avšak kvůli četným dotazům od uchazečů byla lhůta pro podání nabídek prodloužena a k výběru mělo dojít v průběhu března. Dále měl být tisk obsahující schválení výběru dodavatele předložen Radu ke schválení, což se však nestalo.

Hovoříme tedy o půl roční prodlevě, která má významný vliv na mnoho úzce souvisejících a navázaných akcí. Městská část Praha 11 již od roku 2019 rekonstruuje bývalou ubytovnu Sandra (www.bydleni-sandra.cz), přičemž na této investiční akci se významně podílí i Magistrát hl. m. Prahy.

Bývalá ubytovna Sandra je obdobného charakteru jako Hotel Opatov, neboť se jedná o tzv. dvojčata. Vzhledem k tomu, že obě investiční akce mají nemalý dopad na život tamějších obyvatel (zvýšená intenzita hluku, významná dopravní omezení, prašnost, atp.), bylo by více než vhodné neprodleně zahájit investiční akci Hotel Opatov, aby co nejvíce stavebních prací probíhalo současně. Navíc tímto nekonáním přichází Hlavní město Praha o význačné finanční prostředky do rozpočtu hl. m. Prahy, které by mohla po dokončení této investiční akce inkasovat. Hovoříme o roční ztrátě pro rozpočet hl. m. Prahy ve výši cca 20-30 mil. Kč.

To je škoda, kterou svým nerozhodováním Rada dnes reálně způsobuje.

V této oblasti je rovněž plánována výstavba parkovacího domu, která však nemůže být realizována dříve, než budou obě rekonstrukce, Sandra a Hotel Opatov, dokončeny. Tuto výstavbu parkovacího domu plánuje Praha společně s MČ Praha 11. A čekají na ní i desítky až stovky občanů v okolí, kteří už dnes mají problém s parkováním.

Vzhledem k závažnosti a komplikacím s nerozhodováním plánované investiční akce pro MČ Praha 11 a vyplývající nejistoty zaslal Jiří Dohnal, starosta Prahy 11 dopis radnímu Adam Zábranský o tom, že Praha 11 žádá o bezodkladné spuštění této rekonstrukce, aby navázala podle plánu na rekonstrukci Ubytovny Sandra. Zajímavé je, že pan primátor, pan radní Zábranský i starosta Jiří Dohnal jsou z jedné partaje, všichni jsou Piráti. Ani to však nevedlo k rozhodnutí. Pan primátor a jeho rada do dnešního dne nerozhodla o tom co s rekonstrukcí bude.

Korunu tomu dnes na jednání nasadil ještě pirátský zastupitel hl.m.Prahy Ladislav Kos, který dokonce hlasoval PROTI zařazení bodu Hotel Opatov projednat. Paradoxem je, že Ladislav Kos je zastupitelem Prahy i Prahy 11, stejně tak jako já. Asi ho osud dvojčete naší Sandry nezajímá. Nebo naopak ví, co je potřeba ututlat a o čem se opozice a veřejnost nemá dozvědět?

Hotel Opatov není jediná akce, v rámci které Rada Prahy nekoná, jako další příklad lze uvést investiční akci Rekonstrukce Staroměstské tržnice, která je v současné době takřka opuštěná. Řada nájemců tržnici opustila, a tudíž opět nepřináší žádné finanční prostředky do rozpočtu hl. m. Prahy.

Co asi koalice tají ohledně těchto zakázek, že nepřipustí diskusi na plénu Zastupitelstva?