Bydlení je v současné době velký problém, a to v celé Praze. Bohužel zatím ani nic nenaznačuje tomu, že by se to v blízké době změnilo. My však na naší městské části Praha 11 problematiku bydlení rozhodně nepodceňujeme, o čemž konečně svědčí i naše výsledky – viz níže.

Již v roce 2017 jsme úspěšně dokončili 194 bytů v objektu Zahrady Opatov (více zde: https://www.jihomestska.cz/informace-o-projektu), což je patně největší bytový projekt v Praze za několik posledních let.

Dále jsme v roce 2019 zahájili přestavbu bývalé ubytovny Sandra, kde aktuálně vzniká bydlení pro další 174 Jihoměstských rodin (více zde: https://www.bydleni-sandra.cz/).

V neposlední řadě jsem v letošním roce připravil pilotní projekt družstevní bytové výstavby. Jedná se o jedinečný projekt, který je plně v souladu s aktuální bytovou politikou hl. města Prahy, a zároveň se jedná o jeden z prvních projektů družstevního bydlení v rámci celé Prahy. Je to vskutku ojedinělý projekt, kdy vznikne na naší městské části 50 až 80 bytů. V současné době jej projednávají orgány naší městské části, přičemž zároveň plánuji v pondělí předložit návrh na založení pracovní skupiny k výstavbě družstevního bydlení, která bude složená zejména z odborníků a zástupců naší městské části, kde budeme celý projekt podrobně řešit.

Patrně jsme nejprogresivnější městskou částí v oblasti bytové politiky. Mezitím Magistrát HMP v čele s primátorem Zdeněk Hřib – primátor Prahy zastavil již připravenou výstavbu bytů na Černém Mostě. Co je však horší, je fakt, že nic nového Magistrát HMP nepřipravuje, a to i přestože se k tomu zavázal v rámci programových priorit současné koalice. Na včerejším Zastupitelstvu byla založena Pražská městská developerská společnost, která by tuto problematiku měla aktivně řešit, avšak než se cokoliv udělá, tak hlavní město Praha opět ztratí mnoho dalších let.

Vskutku mne mrzí, že jsou oblasti (kupříkladu právě naše městská část Praha 11), kde to aktivně jde a někde naopak nejde. V případě zájmu s potěšením kolegům pomohu a předám know-how.