Od roku 2014, kdy stát tuto možnost bytovým družstvům sebral, mohli družstevníci vydělané peníze pouze znovu investovat do oprav a rekonstrukcí.

Tam, kde už žádné opravy potřeba nebyly, se tak na nevyužité peníze prakticky sahat nemohlo, což nedává vůbec smysl a rozhodně chápu všechny, které tato tehdejší změna zákona naštvala, obzvlášť ty, kteří družstva před třiceti lety zakládali.

Novela zákona, kterou navrhla kolegyně Monika Červíčková, byla dnes schválena v Poslanecké sněmovně. Pokud ji odsouhlasí i Senát a prezident, má změna zelenou! Jsem přesvědčený, že by družstva měla mít možnost rozhodovat o svém vlastním majetku a penězích, proto jsem se jednání také účastnil. Chtěl jsem i jako místostarosta Prahy 11 pro majetek a investice novelu podpořit, protože s družstvy sám často jednám a vím, jak to v praxi chodí.

V budovách, kde již byly po letech prací opraveny všechny fasády, okna, dveře, byly třeba postaveny i nové výtahy a rekonstruované rozvody a kdovíco, družstvům konečném přibývají také peníze jako čistý zisk, který vážně už není do čeho investovat. V případech, kde má bytové družstvo v objektu i nebytové prostory, které pronajímá, přitom vůbec nemusí jít o zanedbatelné částky, právě naopak. Lidi, kteří se dlouhé roky starali o místo, kde žijí, by měli mít možnost po všech těchto starostech a úsilí svobodně se rozhodnout, že si část vyplatí. Družstevníci jsou často lidé v důchodovém věku, ti by jistě uvítali nějakou tu korunu navíc.

Zákon byl v roce 2014 změněn ze strachu, že se budou družstva tunelovat, ale copak kvůli tomu, že se v předchozích letech našlo pár špatných příkladů, máme brát kontrolu nad penězi úplně všem bez rozdílu? Vždyť soukromým firmám stát také nebere možnost vyplácet majitelům zisk jen proto, že se najdou jedinci, kteří systém zneužívají. Takoví se konec konců najdou vždy.

Navíc změna nebude fungovat plošně všude. Družstva se mohou samy rozhodnout, jestli tuto možnost využijí nebo ne. Možnost rozdělování zisku mezi členy družstva totiž bude muset být zakotvena ve stanovách. Jinými slovy, pokud bude chtít družstvo zachovat stávající stav a zisk nevyplácet, své stanovy jednoduše nebude měnit. Zároveň zatím ani nepůjde vyplácet celý zisk. Z 30 % zisku budou družstva muset vytvořit rezervní fond, který bude nedotknutelný. Ze zbylých 70 % zisku pak bude možné rozdělit mezi členy jen jednu třetinu! Teprve pokud se zákon osvědčí a nebude docházet k neplechám, časem se zváží jeho úprava tak, aby si mohla družstva rozdělit i větší část zisku. To se mi zdá rozumné.

Jako radní pro majetek se družstevním bydlením a potenciální výstavbou nových družstevních bytů intenzivně zabývám. Aktuálně připravuji jeden takový projekt u nás, na Praze 11. Tuto novelu tedy velmi vítám, pomůže totiž družstevní bydlení ještě více zatraktivnit. Už teď vidím formu družstevního bydlení jako jednu z nejsnazších cest k vlastnímu bydlení v dnešní nelehké situaci na realitním trhu a jsem přesvědčen, že tato změna tomu ještě pomůže.

Jaký je váš pohled na tuto věc? Máte vlastní zkušenost z bytového družstva a zajímaly by vás možnosti a plány ohledně družstevní výstavby bytů na Praze 11?