Milí sousedé,
stavbu nových bytů 🏠 musí provázet také budování infrastruktury a občanské vybavenosti. Realizace je úkolem veřejné správy, potřebné finance ale chybí – a to i přesto, že z výstavby každé nové bytové jednotky Praha získá přibližně jeden milion korun. Na nedostatku peněz pro stavbu školek, škol či poliklinik pak také vázne výstavba dalších bytů, protože jejich plánování je často podmínkou pro povolení nového projektu.

Jednou z možností, jak získat prostředky potřebné k budování infrastruktury, je vybírání příspěvků od samotných developerů. Tuto variantu navrhuje magistrát v připravované dohodě, kterou by spolu uzavřelo město, městské části a developeři. Smlouva by jasně určovala pravomoci a závazky všech zúčastněných stran, včetně způsobu pro stanovení příspěvků.

Sami developeři se k návrhu nestaví úplně odmítavě, a tak se zdá, že k finální dohodě chybí už jen kus cesty👍. Já také nejsem úplně proti, uvědomuji si ale, že toto řešení má několik háčků. Nebudu vás zatěžovat všemi, ale:

👉 Ten zásadní je hrozba toho, že se příspěvek stane vlastně formou sektorového zdanění, což je pro mě nepřípustné. Pokud by výše příspěvku byla neúměrně vysoká, mohla by se také promítnout do výsledné ceny bytů. Je také třeba usilovat o to, aby dohoda byla vyvážená a žádnou ze stran neznevýhodňovala. Z těchto důvodů jsem v minulém týdnu podal týmu náměstka Petr Hlavacek ještě jednu sadu připomínek a dotazů, které budu chtít vypořádat předtím než bych pro tuto dohodu hlasoval na Zastupitelstvu.

👉 Nabízí se také otázka, zda by potřebný příliv financí do výstavby infrastruktury nešlo zajistit jednodušeji a především tak, aby platila jednotná pravidla.

🏠 Jak jsem už před časem zmiňoval, byl bych spíše pro legislativní změnu, díky které by se část peněz, kterou developeři odvedou na DPH, vracela přímo tam, kde byla ta která výstavba realizována. Už několikrát jsem v tomto směru vybízel Radu hl.m.Prahy, aby jednala s vládou a změnilo se rozpočtové určení daní.

Která možnost je bližší vám
Napište mi prosím váš názor sem dolů👇👇👇 do komentáře pod příspěvek.

Článek, na který reaguji:
👉https://www.novebyty.cz/clanek-rodi-se-prelomova-dohoda-kte…