Před dvěma lety se pod vedením Institut plánování a rozvoje hlavního města proběhl soutěžní workshop o budoucí podobě Trojské kotliny. Nyní pražští radní schválili konkrétní akční plán nejbližších kroků k proměně Císařského ostrova. Magistrát má v plánu úklid ostrova, odstranění skládek a propojení jeho dosud nedostupných částí. Časem vznikne i okružní pěší a jezdecká trasa kolem celého ostrova. Na ostrově se v současnosti buduje rozšířená čistírna odpadních vod. Její přestavba se stala podnětem k proměně celého ostrova.

IPR Praha v návaznosti na tuto koncepci pracuje i na projektu Divoká Vltava, který má pomoci snížit dopady případných povodní. Uprostřed ostrova by měly vzniknout potůčky a říční ostrůvky, které vytvoří unikátní prostor pro hru a odpočinek dětí a dospělých.Vzniknout by zde měl prostor pro relaxaci, ale i pro vzdělávání v přírodě. Budou zde přírodní břehy s přímým vstupem k vodě, které z města po vybudování kamenných nábřeží prakticky zmizely.

Hlavní město Praha a městské části Praha 6, Praha 7 také připravují memorandum o tom, jak se o Trojskou kotlinu starat a rozvíjet její potenciál. O území by měl pečovat místní správce, který by řešil péči o zelené plochy ( například spásáním ovcemi) a zajišťoval vzdělávací programy pro školy.