Tato záležitost není novinka. Potkaní nory se skutečně vyskytují na předzahrádkách u bytových domů a v prostorách u schodišť, která vedou na plochu k metru Háje. Odbor životního prostředí na Praze 11 je se situací obeznámen a s Jakub Lepš​ pracujeme na tom, aby byla co nejdříve vyřešena.

Háček tu docela dlouho tkvěl v tom, že tyto pozemky, kde se potkaní nory vyskytují, byly ve vlastnictví hl. m. Prahy a nebyly nám tak svěřeny do péče. Deratizaci si obstarávalo hlavní město se specializovanou firmou a Hygienickou stanicí a lokalitu podle svého tvrzení také pravidelně kontrolovali a doplňovali případně spotřebované nástrahy na potkany.

Tyto pozemky nám ale byly nedávno předány do správy a MČ Praha 11 je okamžitě zařadila na seznam pozemků určených k plánované deratizaci, která bude probíhat již nyní v září a říjnu. Po dokončení deratizace nory zasypeme.

Do budoucna pak počítáme s pravidelnou deratizací přilehlých pozemků a to hned 2x ročně, vždy na jaře a podzimu. Věřím, že to pomůže, a zároveň se omlouvám těm, kteří se s problémem delší dobu potýkají. Zároveň také děkuji za pochopení, teď už to společně zmákneme vyřešit.😉