Naše správní společnost pro Prahu 11, Jihoměstská majetková a.s., prochází nyní řadou změn, ke kterým bych se rád vyjádřil.

Budu upřímný. Kvůli nutnosti zefektivnění finančních výsledků a úspory peněz došlo i k propuštění několika lidí, kteří v JMM pracovali mnoho let. Mrzí mě, že se to muselo stát, a buďte si jistí, že těmto lidem vyjdeme vstříc a oplatíme jim laskavost za roky, které věnovali službě Jižnímu Městu. Nebudu ale předbíhat. Co že se to vlastně děje?

Jihoměstská majetková, jak jsem již posledně říkal, se nyní nachází ve zdravém stavu. Díky smlouvám, jako např. k projektu Zahrad Opatov, o kterých jsem také nedávno mluvil, ekonomicky funguje a nehrozí jí tak ani jejím zaměstnancům riziko. Jsem rád, že se ji podařilo přebudovat, ačkoli přiznávám, že v posledních letech došlo k chybám nebo nešťastným rozhodnutím, které vývoj trochu zpomalily.

Přestože jsme zdánlivě dosáhli určitého úspěchu, je toho ale ještě mnoho, co nás čeká. Hlavní výzva, která se nám tu teď rýsuje, je především, jak naložit s napnutým rozpočtem městské části v příštím roce (a příštích letech). Vzhledem k tomu, že opravdu nebude peněz nadbytek, budeme muset šetřit. Pro to, abychom si mohli dovolit dostatečně investovat do budov a majetku, jejich správy a oprav, musíme již nyní podniknout určité kroky.

Je to necelý měsíc od nástupu Ing. Radka Adamce do funkce nového ředitele Jihoměstské majetkové. Jsem velmi rád, že se nám podařilo sehnat někoho natolik schopného a zkušeného pro tento těžký úkol – zefektivnit fungování společnosti a dále zlepšit její finanční výsledky. Čím lépe bude JMM fungovat, tím více si MČ bude moci totiž dovolit investovat do zlepšování Jižního Města. Pan Adamec se své mise rychle chopil a provedl již první kroky restrukturalizace.

Jihoměstské majetkové se v uplynulých letech stalo to samé, co mnohým jiným společnostem. Její aparát zbytněl a stal se neefektivním. Postupem času začala mít více pracovníků v administrativě, než bylo asi úplně třeba, což jí finančně zatížilo.

Jak jsem psal na začátku, bohužel jsme tak byli nuceni přistoupit také k těm nejtěžším úsporným otázkám a těmi jsou ty personální. Po pečlivém zvažování jsme v minulém týdnu přijali na představenstvu návrh pana ředitele na změnu organizační struktury, která znamená propuštění několika zaměstnanců.

Rozloučili jsme se se čtyřmi pracovníky, kteří ve firmě pracovali mnoho let. Jejich pracovní pozice byla zrušena a jejich agendu převezmou kolegové, kteří ve firmě zůstali. Část jejich agendy je nebo bude postupně automatizována nebo změněna tak, aby ji kolegové stíhali. Mrzí mě to, ale bohužel jinak to nejde.

Se všemi, kterých se to týká, se firma vyrovná zcela férově a dle platných zákonů. Nikdo z propouštěných zaměstnanců nebyl propuštěn pro pochybení nebo problémy v práci, o to víc mě jejich nucený odchod mrzí. Všem bych jménem vedení společnosti chtěl poděkovat za dosavadní skvělou práci a vše, co pro naši správní firmu udělali. Každému zvlášť se pokusím pomoci sehnat nové uplatnění, s minimálně stejně dobrým ohodnocením a doporučením v životopise.

Toto nezbytné opatření sice bude společnost jednorázově něco stát na odstupném, ale v dalších měsících a letech tento krok přinese tolik potřebné milionové úspory.

V tuto chvíli je úkolem nového ředitele stabilizace a přerozdělení práce u ostatních pracovníků a zaměření se na výkonnost a efektivitu firmy. Zpružnit či zcela zrušit některé byrokratické procesy, které zdržují realizaci oprav a dalších prací.

Důraz bude pan ředitel klást především v obchodních činnostech směrem k soukromému sektoru mimo naší městskou část. Naše městská část trpí nedostatkem financí a já bych rád viděl Jihoměstskou majetkovou jako další zdroj financí pro opravy našich budov tak, aby zase naplno sloužila pro to, pro co byla založená. Pro naše občany a sousedy a pro zkvalitnění života na Jižním Městě.