Určitě jste o něm už slyšeli. Lavičky, které Vám nabijí mobil, autobusové zastávky s wi-fi signálem, inteligentní lampy a další technologické vychytávky, které zpříjemňují pobyt ve městě, patří mezi první průkopníky toho, čemu se přezdívá Chytrá města. Tento koncept je ale daleko rozsáhlejší a netýká se pouze veřejného mobiliáře města, jedná se o reakci na globální změny a následování světových trendů, které nabízejí možnost rozvinutí svého potenciálu zcela novými prostředky.

V dnešní době jsou města nucena spoléhat se na omezené zdroje, což vede ke snaze maximalizovat efektivitu jejich využívání a zároveň podporovat udržitelný rozvoj. A přesně toho se týká projekt Smart cities, který si za úkol klade snížení ekologické stopy města (efektivita využívání zdrojů) pomocí ekonomických, sociálních a hlavně technologických inovací.  Hodnotí se několik aspektů, které mají zásadní vliv na vývoj města.

Patří mezi například vedení města a jeho korupce, plánování veřejného prostoru, veřejná správa, technologie, životní prostředí, mezinárodní věhlas, spokojenost obyvatel, doprava, lidský kapitál a ekonomika. Tyto jednotlivé aspekty jsou hodnoceny na škále od 0 do 200 podle toho, jak jaké město vyniká v určité věci. Neexistuje ale žádný univerzální recept, jak dosáhnout nejlepších hodnocení. Každé město je jiné, a proto se logicky potýká s jinými problémy. Z toho důvodu je i těžké hodnotit města podle toho, které je opravdu nejchytřejší.

Jak to ale vypadá v praxi? Zde jsou příklady měst, které patří mezi světovou špičku a udávají příklad ostatním.

Jednou z nejrozvinutějších světových metropolí je katalánská Barcelona, jejíž vedení si uvědomilo, že internet a data budou stále důležitější a důležitější v budoucnosti. Už dnes zde existují zařízení, která monitorují kvalitu ovzduší a míru hluku. Tato data jsou ihned přístupná místním politikům, kteří tak mohou pružně reagovat na okamžité problémy. Krom toho tu lze najít i sofistikovaný systém parkování, který funguje přes mobilní aplikaci. Řidiči si tak mohou najít místo, zarezervovat jej a rovnou zaplatit přes mobilní telefon.

Za další zajímavé město na špičce Smart cities lze považovat hlavní město Rakouska, Vídeň. Ta se soustřeďuje na dlouhodobé plánování, které má omezit spotřebu energie a produkci skleníkových plynů při růstu třiceti tisíc obyvatel ročně. Jak toho chce dosáhnout? Efektivnějším využitím energie, podporou ekologické dopravy a inovacemi ve stavebnictví. Již dnes je v Rakousku podmínkou, že každá novostavba musí být postavena v minimálně pasivním standardu. Nové technologie si může Vídeň zkoušet v nově vznikající čtvrti Seestadt Aspern. Zde budou zabudované chytré sítě, díky čemuž budou moct odborníci regulovat spotřebu energie v reálném čase.