Vzpomínáte si, jak jsem před nějakou dobou upozorňoval na celkově podezřelé okolnosti vzniku a enormně rychlé vyčerpání pražského programu na podporu malých a středních podnikatelů COVID Praha? COVID Praha, v němž bylo alokováno na záruky 600 mil. Kč, byl vyčerpán během necelých 10 minut! Pravidla včetně například velmi zvláštní nutnosti doložit potvrzení od své banky se objevila odpoledne před spuštěním programu. Proto se od začátku domnívám, že šlo o porušení rovnosti soutěže na trhu a pravděpodobně některé firmy mohly být zvýhodněny. Úvěry v celkové výši 1,8 mld. Kč, které byly poskytnuty vybraným malým a středním podnikatelům, na které poskytl MHMP záruku v celkové výši 600 mil. Kč, byly celkově značně nestandardní, a to hned z několika důvodů.

Celý program COVID Praha byl údajně připravován na popud primátora Zdeněk Hřib – primátor Prahy EXTERNĚ bez jakéhokoliv vědomí členů Rady hlavního města Prahy (RHMP)! Proč to s nikým primátor nekonzultoval? Jaké k tomu měl důvody? Zarážející je rovněž i fakt, že sám primátor HMP nectí interní pravidla připomínkování odborů, ani tzv. kolečka, která probíhají mezi jednotlivými členy RHMP, kdy radní mají možnost vyjádřit se k danému materiálu.

Materiál čítající více než 100 stran obdrželi jednotliví členové RHMP ve středu v noci a již následující den, kdy byla svolána mimořádná schůze RHMP, měli o tomto materiálu rozhodovat. Materiál byl přijat v časové nouzi, bylo postupováno značně nestandardně a hlavně v rozporu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve kterém se v § 35 odst. 6 explicitně uvádí, že hlavní město Praha nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob! Právě k tomuto faktu se již vyjádřilo i ministerstvo vnitra ve dvou stanoviscích, která na tento rozpor upozorňují!

Tento týden ve středu se konalo jednání Kontrolního výboru ZHMP, zde jsme projednávali mj. i tento nestandardní proces. Sama radní současné koalice Hanka Marvanová kritizovala fakt, že radní dostali poklady pro schválení tohoto programu skutečně až v předvečer mimořádného jednání RHMP a do té doby neměli ani tušení, že je něco takového připravováno. Předsedkyně KV Jaroslava Janderova uvedla, že není cílem zrušit tento program pro podnikatele, avšak je nutné věc důkladně prošetřit a prodiskutovat, protože mimořádný stav nemůže znamenat, že přestávají fungovat pravidla a zákony. Závěrem bylo přijato usnesení KV, že se při schvalování programu COVID Praha postupovalo zcela nestandardně a kontrolní výbor uložil paní předsedkyni Janderové předložit tuto kauzu k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Osobně mě bude hlavně zajímat podrobný seznam firem, které tuto prapodivně rozdělovanou pomoc pro podnikatele čerpaly. Bude mě zajímat zda nemohly být například zvýhodněné tím, že měly některé informace dřív než ostatní.

Také budu chtít vysvětlit, jak to bylo úplně na začátku, proč Praha neposkytla součinnost tento záchranný balíček začlenit do celostátního fondu podpory podnikatelům pod názvem COVID II. Co vím z ministerstva průmyslu a obchodu od pana ministra Karel Havlíček, tak vláda chtěla s Prahou spolupracovat a pomoc nabídnout koncepčně celé ČR včetně Prahy. Praha však prý nedala součinnost. Můžeme se jen domnívat, zda šlo o šlendrián nebo úmysl.

Na nejbližším jednání ZHMP budeme proto požadovat vysvětlení celé záležitosti od primátora Zdeněk Hřib – primátor Prahy! 😠

Zmíněné dřívější články naleznete zde:

https://www.ondrejprokop.cz/2020/04/07/pomoc-podnikatelum-v-praze-mhmp-versus-mpo/?fbclid=IwAR1ZQniaezbc9WIxndSE9lN-X5h1-T4a3L8lN1mwxu3TsUFMQAnQdMtYoyY

https://www.ondrejprokop.cz/2020/04/21/covid-praha-vydrzel-pouhych-9-minut/?fbclid=IwAR3kw5mczjCdNlX9mEd_SPn7vpj1qYNLHIEbciDrsmG5p6BAHDMTUfhonQ8