Po dlouhých letech se v Praze 11 daří řešit problematické užívání pozemků restituentů. Jde o první systematický krok majetkoprávního narovnání na území Jižního Města po křivdách minulého režimu.

Dohoda pomůže předejít soudním sporům, zlepšit údržbu veřejných prostranství a celkově přinese zlepšení veřejného prostoru na Praze 11. Tzn. častější a kvalitnější seč, v zimě úklid sněhu a podobně. Jedná se až o 70 hektarů pozemků, kterých se restituce a tato dohoda týká. Městská část si pozemky pronajala a ty tak budou i nadále využívány ve prospěch obyvatel Jižního Města.

Jsem opravdu rád, že se nám povedlo v rekordním čase po ustanovení nového vedení najít východisko. Je to skvělá práce naší mikro pracovní skupiny, která se zabývala výhradně tímto problémem. Řešení může být inspirací pro další MČ i hl. m. Prahu.

Reportáž z Praha TV naleznete zde.