V úterý na jednání Rady hlavního města Prahy byl udělán zásadní krok k dokončení Městského okruhu. Byl vybrán projektant! Ten má za úkol vyhotovit Dokumentaci k Územnímu Rozhodnutí včetně zajištění inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí. Příprava projektu bude probíhat ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a občany, se kterými bude vše velmi pečlivě konzultováno. V maximální možné míře se názory veřejnosti a vedení městských částí zohlední.

Úsek, který bude projektován, tvoří téměř 30 % z celkové délky trasy. Je dlouhý 10,3 km a cca 5 km bude vedeno v ražených a hloubených tunelech. Veřejná zakázka byla vypsána na vyhotovení dokumentace k realizaci celé zbývající části Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála, a to včetně realizace funkčně neoddělitelné stavby Libeňské spojky.

Tento pokrok mě velmi těší, protože pokračování městského okruhu prosazuji celé 4 roky. Naneštěstí trojkoalici v čele s Matějem Stropnickým se jej podařilo úspěšně zdržet. Proto jsem rád, že jsme konečně zase o kus dál. Věřím, že městský okruh, který je plně v rukou Prahy, bude dobudován dříve než vnější okruh, který staví Ministerstvo dopravy. I u něj bojujeme za rychlejší posun ke stavbě.