Pražský okruh, respektive jeho část 511 je zase o krok blíže k dostavení. Nyní musí projít složitým procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Praze se podařilo celý proces urychlit vytvořením speciálního týmu.

V polovině dubna dostane Ministerstvo životního prostředí studii o posouzení vlivu na životní prostředí. Poté budou následovat ještě dva procesy, uzemní a stavební řízení. Česká legislativa bohužel umožňuje v podstatě každému, aby tak důležitou stavbu pozastavil. Veřejnost se může odvolat proti každému procesu jednotlivě, soudy tak trvají trojnásobně déle. Poslanci nyní projednávají novelu stavebního zákona, která by mohla možnosti ověřovatelů omezit.

Schválení dostavby části okruhu by se řadě lidí ulevilo, především obyvatelům Spořilova a Jižního Města, kudy nyní projede denně stovky kamionů.

„Dostavba pražského okruhu, zejména v trase 511 spojující úsek z D1 na D11 je pro mě absolutní prioritou. Pomoci dobudování této páteřní komunikaci věnuji mnoho času od počátku mé politické kariéry. Jsem opravdu nadšen z toho, že konečně za naší reprezentace se realizace stavby rychle blíží. Držte nám všem prosím palce, ať se vše povede dle plánu a zbavíme se do pár let kamionů z Jižního Města a Spořilova. Děkuji za podporu všem, kteří mi v tomto pomáhají.“ Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 11.