O půl čtvrté ráno v pátek konečně přišel na řadu bod dostupného družstevního bydlení. A povedlo se! 👍
Nakonec v tomto bodě Zastupitelstvo hl. m. Prahy dopadlo dobře a konečně po dvou letech zmaru otevřelo novou cestu k dostupnému bydlení. Nutno dodat, že to bylo i díky mně, protože jsem před pár měsíci prosadil na jednání Zastupitelstva usnesení, které uložilo Radě hl. m. Prahy tisk k družstevnímu bydlení přepracovat a znovu předložit do konce tohoto roku. A tak jak jsem to koalici uložil se i stalo. Za což děkuji. 👍
Projekt Dostupného družstevního bydlení, který připravila radní Hana Kordová Marvanová a který Rada hlavního města Prahy málem nadobro smetla ze stolu, se konečně dočkal schválení👍.
Rok 2020 přinesl na cestě k dostupnějšímu bydlení spoustu překážek. Ceny bytů i pronájmů dál stoupaly a stavební výroba se propadala. Praha přesto učinila několik kroků, které do budoucna pomohou zajistit dostupné bydlení mnoha mladým rodinám či osobám vykonávajícím profese nezbytné pro chod města. Podařilo se opravit stovky městských bytů a díky zřízení městského developera by v budoucnu mohly rychle přibývat další.
Dostupné bydlení v Praze nemusí být nesplnitelným snem. Chceme-li se ale k němu dopracovat v horizontu několika let, bude tyto snahy třeba ještě zintenzivnit.