Na druhém jednání kontrolního výboru jsme diskutovali o zvláštní zakázce za 45 milionů na úpravu komunikace mezi Slivencem a Lochkovem. Ta se vlekla 12 let a najednou se zdá, že nesnese odkladu pár týdnů. Shodli jsme se na tom, že by ji neměla dosluhující rada bez mandátu schvalovat, ale že ji navrhneme projednat na nejbližším zastupitelstvu, které tento mandát z voleb už má.

Z dalšího jednání rady jsme za kontrolní výbor doporučili zatím neprojednávat a nechat rozhodnutí až na nového radního u rámcové smlouvy na outsourcing personálních zdrojů v IT. A to hned z několika důvodů:

  1. magistrát má na najímání odborníků v IT svou 100% vlastněnou firmu Operator ICT,
  2. zakázka je za 50 milionů, což je opravdu hodně peněz,
  3. z jednání rady byla stažena v lednu 2021 z důvodu nesouhlasu náměstka Vyhnánka a Scheinherra (Praha Sobě), tyto nesouhlasy stále trvají a kontrolní výbor nevidí důvod, proč by tato věc nesnesla odkladu nebo přepracování novým radním pro IT, který během pár týdnů bude snad zvolen.

Osobně vůbec nechápu tuto dvoukolejnost, kdy magistrát má 100% vlastněnou firmu na IT a vedle toho si na trhu najímá další odborníky a služby. To je podobné jako, kdyby si odbor dopravy vedle TSK sám najímal asfaltérské firmy na záplatování děr. Jednou byla vytvořena pro to určená organizace a Praha by ji měla využívat.

Dále jsme doporučili odložit až na projednání nového radního koncepci rekonstrukce terminálu Černý Most. Jde vlastně o „kuchařku“, podle které nový radní bude 4 roky připravovat rozsáhlou rekonstrukci a revitalizaci celého okolí stanice metra Černý Most. Měl by tedy mít možnost si to alespoň přečíst a udělat například drobné změny, aby s tím byl ztotožněn.

Doporučili jsme ještě odložit rozhodnutí o obří rekonstrukci domova seniorů v Bohnicích, která má stát přes 300 milionů Kč. V diskusi jsme se shodli, že nechápeme, co paní radní Johnová (Praha Sobě) dělala 4 roky, že musí takto zásadní projekt předkládat v době po volbách, kdy konkrétně ona nemá už žádný politický mandát. Sama totiž už nekandidovala a není ani zastupitelkou. Opět si myslíme, že tento tisk by měl rozhodnout už nový radní pro sociální věci.

Ostatních asi 15 tisků jsme zhodnotili jako bezproblémové nebo skutečně takové, které nesnesou odkladu, a doporučili jsme je dosluhující radě schválit.

Další jednání kontrolního výboru bude ve středu 23. listopadu. Tam se budeme zaobírat už analýzou auditů týkajících se kauzy Dozimetr, které připravuje paní senátorka Hana Kordová Marvanová.