S potěšením sdílím hezký článek, který vyšel v Právu o družstevním bydlení a bytové situaci u nás na Praze 11 👇👇👇, v současné době máme zatím vytipované pro družstevní bydlení tři lokality.

 

Přepis článku:

„Radnice Prahy 11 zvažuje vlastní cestu k družstevnímu bydlení. Vytipovala pro družstevní bydlení tři lokality, sdělil Právu místostarosta Ondřej Prokop (ANO).
„Bude se jednat o pilotní projekty menšího rozsahu o velikosti několika desítek bytů, kde si vyzkoušíme kompletní mechaniku. Prioritou je pro nás rychlá realizace v kratším časovém horizontu. Rádi bychom do dvou tří let stavěli,“ uvedl Prokop.
Vlastní projekt družstevního bydlení dlouho ladilo hlavní město, nedokázalo se však shodnout, za jakou cenu by družstevníci v budoucnu měli odkupovat městský pozemek. Praha na něm družstvu měla umožnit budovat bytový dům pomocí tzv. práva stavby. Koupě pozemku členy družstva by přišla na řadu později. Vedení města nenašlo kompromis v otázce, zda družstevníky při budoucím prodeji zvýhodňovat. Hlavní město už příliš mnoho vhodných pozemků nemá, v minulosti je prodalo, a zbavovat se jich pod cenou by nebylo podle kritiků moudré.
Prokop vidí jako možné řešení „uvolnění pozemků k výstavbě soukromým investorům s pasivní účastí města“. „Město či městská část totiž stavbu bytů neplatí z vlastního rozpočtu a současně může určit, kdo se do bytů nastěhovat může a kdo ne. Pokud by se Praha rozhodla takovou výstavbu realizovat jako dostupné bydlení, může tak udělat např. odložením platby za prodej pozemku,” dodal Prokop.“