Ve středu 14. listopadu se uskutečnilo ustavující zastupitelstvo městské části Praha 11, kde jsme jako „nově“ zvolení zastupitelé složili slib, že budeme další čtyři roky pracovat pro blaho obyvatel Jižního Města. Ale protože stále probíhají jednání s dalšími politickými subjekty o vytvoření životaschopné koalice, bylo ustavující zastupitelstvo ukončeno po necelé hodině tak, že nebyl schválen program jednání. Tudíž i nadále pokračuje vládnutí „staré“ rady. Proč se členové zastupitelstva takto rozhodli ukončit zasedání, jsem vysvětlil v parlamentních listech takto:

„Naším cílem je prosadit – a udržet – rozumný rozvoj Jižního Města, na kterém se budou v maximální možné míře podílet sami občané. K tomu však potřebujeme silné partnery se stejným zájmem. V rámci koaličních jednání proto hodnotíme jak programovou shodu, tak potenciál jednotlivých politických subjektů vytvořit stabilní, akceschopnou radu, která by pro obyvatele Prahy 11 mohla pracovat po celé volební období. Co se týče dnešního zasedání zastupitelstva, bylo jasné, že se zatím na personálním složení rady neshodneme. Neschválení programu tedy bylo na místě, v opačném případě bychom akorát plýtvali časem úředníků i prostředky městské části, které můžeme investovat mnohem účelněji.“

Následující den se konalo ustavující zastupitelstvo hlavního města Prahy, které mělo úplně odlišný průběh než zasedání zastupitelstvo na Praze 11. Schůzi zahájila paní primátorka Adriana Krnáčová, do jejíchž rukou nově zvolení zastupitelé složili svůj slib pracovat pro Prahu. A následovala bouřlivá diskuze nejprve o programu, během které vystoupil i Robert Vašíček a zuřivě se snažil vybojovat pro Jižní Město novou radnici. Program byl nakonec bez větších potíží schválen a byla zahájena dlouhá diskuze o volbě nového primátora. Ten byl nakonec zvolen odpoledne a stal se jím Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Tímto, ale jednání neskončilo.

Volbě náměstků primátora také předcházela téměř nekonečná diskuze, která byla ukončena v podvečer zvolením čtyř náměstků, kterými se stali Petr Hlubuček (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ), Pavel Vyhnánek (PRAHA SOBĚ) a Petr Hlaváček (TOP 09, STAN a KDU-ČSL).

Největší rozruch mezi zastupiteli ovšem vyvolalo projednání materiálu o volbě výborů. Nově vytvořená rada předložila zastupitelům materiál, kterým by se opozice ve výborech zhoršila pozice, což se samozřejmě nám ani ODS nelíbilo. Naštěstí koalice ustoupila a navýšila počet členů tak, abychom my i ODS mohli do každého výboru nominovat dva členy. Vlnu nevole také vyvolalo to, že koalice navrhla, aby funkce téměř každého předsedy byla uvolněná, což znamená, že výdaje na 21 uvolněných zastupitelů, do kterých jsou počítány i primátor, náměstci a radní, vzrostou na přibližně 32 milionů korun za rok. Do této částky ale nejsou počítány odměny pro členy dozorčích rad městských firem, kteří to jistě nebudou vykonávat zadarmo.

Myslím, že včerejším jednáním Piráti popřeli hodně z toho, co hlásali před volbami a v jejich rukou Praha své výdaje jen tak nesníží…

Držme palce Praze, ať ji tato rada nepoloží na lopatky úplně. My, i když jsme v opozici, budeme i nadále makat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.